Araştırmalar

Platform Essencia Araştırma Bölümü, aromaterapi ve bütünsel sağlık çerçevesindeki alanlarda yer almayı hedefleyen, kanıta dayalı uygulamaları eğitimlerinin bir parçası haline getirmiş ve bu yolla ilerlemeyi rehber edinmiş bir aromaterapi ve iyi yaşam okulu olan Platform Essencia’ nın kar amacı gütmeyen koludur.

Fav Icon Black

Platform Essencia, bu girişimiyle bütünsel sağlık uygulamaları ve davranışlarının güvenli, etkin ve kaliteli sunumunda kilit rol oynayan klinik araştırmaları planlamak ve uygulamak, yapılan çalışmaları yorumlamak ve bunları paylaşmak suretiyle bu alanda bilimsel bir birikim oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu girişimin amaçları arasında:

  • Dünyada ve Türkiye’de bilimsel kanıtlarda güvenilir bir kaynak olmak,
  • Gerçekleştirdiği çalışmalarla elde ettiği sonuçları, bilimsel veya sağlık alanındaki popüler dergilerde yayınlamak ve sağlık alanındaki toplantılara aktif olarak katılarak sunmak, tartışma ortamı yaratmak ve yaymak,
  • Sağlık araştırmalarında, çocuk, kadın, yaşlılarda yapılan araştırmaları önceliklendirmek,
  • Bütünsel tıbba bakışta, kanıta dayalı bir yaklaşımı teşvik eden etkinliklere destek olmak, ev sahipliği yapmak ve/ veya katılmak bulunmakdır.

Platform Essencia’nın kar amacı gütmeyen bu kolu, hedeflerini Platform Essencia'nın desteği, bireysel katkılar, kurumsal bağışlar ve araştırma hibeleri yoluyla gerçekleştirir.