Aromaterapi & Uçucu Yağlar Dünyasına Giriş 1

Modern aromaterapi, sağlıklı yaşama giden yolda beden, zihin ve ruh sağlığı için önemli bir tamamlayıcı yöntem olarak görülmektedir.
Modern Aromaterapi

Aromaterapi nedir?

Popüler görüşün aksine, aromaterapi sadece bir şeyleri koklamak ile ilgili bir şey değildir. Aromaterapinin gerçek tanımlaması çok daha spesifiktir “IFPA (International Federation of Professional Aromatherapists)” kurumunun tanımıyla “Aromaterapi uçucu yağların (esansiyel yağlar da denir) bireyin sağlıklı ve iyi olma halini teşvik etmek, desteklemek ve tedavi etmek amaçlı sistematik ve kontrollü kullanımlarıdır. Aromaterapi, aynı zamanda bazı uygulamalarıyla, modern fitoterapinin özel bir alanı olarak görülmektedir.
Modern aromaterapi, sağlıklı yaşama giden yolda beden, zihin ve ruh sağlığı için önemli bir tamamlayıcı yöntem olarak görülmektedir.

Aromaterapi ve uçucu yağlar en ilkel ama duygularımız üzerinde yarattığı etki açısından en hızlı algılanan koku (olfaktör) duyumuz üzerinden çalıştığı için, kendimizi kolayca bu güzel kokulu, doğaya çok yakın durduğumuz dünyanın içerisinde bulabiliriz. Bu çekicilik aynı zamanda aşağıda detaylıca anlatacağımız gibi zengin bir uygulama alanı da yaratır. İşte tam da bu noktada, oldukça konsantre ve güçlü bileşenlerden oluşan uçucu yağlar ile çalışırken, öncelikle zarar vermekten kaçınmak, sadece kendi “mesleki sınır” ve “yetki ve sorumluluklarımız” içerisindeki uygulamaları yapmak çok önemlidir.

Aromaterapinin Uygulama Alanları

Aromaterapi gibi doğal tedavilere ilgi her geçen gün artmaktadır ve geleneksel bilgiler, modern bilimin ölçme ve değerlendirme teknikleriyle birleştirilmektedir. Ayrıca son yıllarda konuyla ilgili yapılan kanıta dayalı girişimler ve yayınların sayısı da önemli ölçüde artmıştır. 1995 ve 2014 yılları arasında aromaterapi alanında akademik dergilerde yayınlanan makalelerin sayısının artışını aşağıdaki grafikte görebilirsiniz.

Aromaterapinin uygulama alanları

Aromaterapinin uygulama alanlarını tek tek inceleyelim.

1- Klinik Aromaterapi

Klinik aromaterapi, hastane gibi klinik ortamların çatısı altında ve multidisipliner bir yaklaşım içerisinde yapılan sistemli ve kontrollü aromaterapi uygulamaları olup tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak önemli bir yere sahiptir. Hastanede uygulanan tedavilerde gelişebilen ağrı, stres ve anksiyete, uykusuzluk, mide bulantısı gibi semptomlarda, enfeksiyonlar ve yara bakımında aromaterapiden faydalanılır. Geliştirilen tedaviler protokolleri çerçevesinde uygulanır ve tedavi sonrası çıktıları ölçümlenir.

Klinik aromaterapi iki alt branştan oluşur:

  • Medikal aromaterapi
  • Hasta bakım aromaterapisi

Medikal aromaterapi daha çok fitoterapi uygulamalarına benzerken, hasta bakım aromaterapisinde uygulamalar merkezinde hastanın olduğu çeşitli dokunma teknikleri ve diğer holistik terapiler ile birleştirilebilir.

2- Holistik (Bütünsel) Aromaterapi

Holistik teriminin Yunanca kökeni ‘Holos’tur. ‘Bütün’, ‘tek parça’ anlamına gelir. Bu nedenle holistik aromaterapi uygulamalarında hasta bedensel, zihinsel ve ruhsal yönleriyle bir bütün olarak ele alınır ve değerlendirilir. Yapılacak girişimlerin “merkezinde” birey ile onun ihtiyaç ve beklentileri bulunur. Holistik aromaterapi uygulamalarında, uygulamayı yapan kişinin bütüncül sağlık ile ilgili beslenme, enerji çalışmaları, hipnoz, nefes ve rahatlama teknikleri, yoga, meditasyon gibi konularda da bilgi ve deneyim sahibi olması önemlidir. Bu terapistler hastalığı tedavi etmek amacıyla değil destekleyici olarak uygulamalar yaparlar.

3- Psikoterapötik Aromaterapi

Koku alma sistemi, bellek ve duygu ile ilişkili beyin yapılarına doğrudan bağlantılar içermektedir. Farkında olalım veya olmayalım, kokular hayatımız üzerinde çok etkilidirler. Kokuların, beyin üzerinde yarattığı çeşitli değişiklikler (duygu durumları, kognisyon, hafıza) ve bunların psikoloji üzerindeki etkileri bilinmektedir. Psikoterapi teknikleri ile aromaterapi uygulamaları birleştirilmekte olup bu konuda araştırma ve çalışmalar devam etmektedir.

4- Sübtil Aromaterapi (Enerji Uygulamaları)

Sübtil aromaterapi, bedendeki enerji akışını dengelemek için çok düşük konsantrasyondaki aromaterapi uygulamalarıdır. Uygulama sonucunda zihinsel ve ruhsal duruluk ve denge haline ulaşmak amaçlanır. Kişinin geleneksel tıp öğretilerindeki doğasıyla uyumlu uçucu yağlar kullanılır.

5- Estetik Aromaterapi

Estetik aromaterapi; uçucu yağlar ve diğer aromaterapi ürünlerinin keyif, zevk, rahatlama ve estetik ile ilgili kullanımlarıdır. İyileştirme ya da tedavi amaçlı değil iyi hissettirme amaçlı uygulamalardır. Doğal kokular ile üretilen parfümler, cilt ve vücut ürünleri, kişisel bakım ürünleri, kokulu banyo sabunları ve tuzları, ortam kokulandırmaları, kokulu çubuklar, mumlar ve masajlı SPA uygulamaları bu grupta yer alır.

6- Ev Aromaterapisi

Ev aromaterapisi evde sentetik kişisel bakım, kozmetik ve temizlik ürünlerinden kaçınan kişilerin tercih ettiği uygulamalardır. Marketlerde satılan çok güçlü ve bir o kadar da alerjen veya toksik olma potansiyeli olan ev ürünleri yerine, uçucu yağlar ve hidrosoller katılarak hazırlanan formülasyonlardır.

Aromaterapi Uygulamalarına Kimler İlgi Duyuyor?

Aromaterapinin popülaritesi günümüzde artarak devam etmektedir. Ancak bilgi eksikliği veya yanlış yönlendirmelere bağlı kullanımlar nedeniyle, aromaterapi uygulamalarıyla ilişkilendirilmiş alerjik ve toksik vakalar ile ilgili raporlarda artış görülmektedir. Aromaterapinin kullanım yaygınlığı arttıkça konuyu takip eden toplum kuruluşları ve mesleki organizasyonların aromaterapi kullanımı ile ilgili olarak halkı bilinçlendirmesi, bu konuda toplum sağlığı ve yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik bilgilendirmeler yapması çok önemli. Öte yandan klinik ve bilimsel aromaterapi tarafını ele aldığımızda ise, bu kadar popüler bir konunun “entegre bir sağlık disiplini olarak düzenlenmesinin” zorlukları karşımıza çıkıyor. Peki günümüzde kimler aromaterapi uyguluyor veya uygulamak istiyor?

Hekimler: Bazı ülkelerdeki yasa ve yönetmelikler gereğince aromaterapi bir terapi yöntemi olarak kabul edilmezken, bazı ülkelerdeki hekimler ise kendi tedavi rutinlerinde, özellikle kronik ve psikosomatik hastalıkların tedavisinde, aromaterapiden aktif bir şekilde faydalanmaktadır.

Eczacılar: Eczacılar, halka kaliteli ve güvenli uçucu yağların ve majistral aromaterapötik ürünlerin arzında, konuyla ilgili doğru bilgi ve danışmanlığın sağlanmasında ve ürün geliştirilmesinde kritik role sahip bir meslek grubudur.

Hemşireler: Hemşireler hastane/ klinik çatısı altında aromaterapinin tamamlayıcı bir tedavi olarak uygulanmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Hemşirelerin hasta bakım aromaterapisinde aktif bir şekilde rol alması Avrupa’da çeşitli ülkelerde oldukça yaygındır.

Psikologlar: Çeşitli psikoterapi tekniklerinin yanında psikologların aromaterapi ve kokuları bazı psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanması da günümüzde popüler hale gelmektedir.

Mesaj Terapistleri: Masaj terapistleri aromaterapötik masaj yağı karışımlarının iyi hissettirici/ iyileştirici özelliklerinden sıklıkla faydalanmaktadır.

Kimya mühendisleri, kimyagerler, biyologlar: Bu meslek grupları doğal kozmetik veya aromaterapi ürünlerinin üretiminde ARGE, proses, kalite güvence vb. departmanlarda önemli bir role sahiptir.

Girişimciler / Üreticiler: Bu sektöre talebin artmasıyla birlikte doğal kozmetik veya aromaterapi ile ilgili bir ürün gamı çıkarmak isteyen girişimcilerin sayısı da hızla artmaktadır.

Diğer: Aromaterapiyi profesyonel amaçla değil, sağlıklı yaşam için kendisi veya çocuklarına güvenli bir şekilde uygulamak isteyen kişiler de oldukça büyük bir sayıdadır.

Aromaterapi hem teorik hem pratik, hem bilimsel de hem geleneksel uygulamalarıyla sürekli gelişmekte olan ve uzmanlık gerektiren bir disiplindir. Uçucu yağları profesyonel olarak kullanmak isteyen kişilerin en doğru kişi ve kurumlardan mesleki aromaterapi eğitimleri almaları gerekir.

Bu konuları ilerleyen zamanlarda daha geniş şekilde inceleyeceğiz.

           Referanslar

  • Koo, M. A bibliometric analysis of two decades of aromatherapy research. BMC Res Notes 10, 46 (2017). https://doi.org/10.1186/s13104-016-2371-1
  • Puchon, N., Cantele, L., The Complete Aromatherapy & Essential Oils Handbook for Everyday Wellness, Robert Rose Inc, Canada, 2014.
  • Baser, K. H., Buchbauer, G., Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications, CRC Press Inc, Bosa Roca, 2015.
  • Buckle, J., Clinical Aromatherapy: Essential Oils in Practice, Churchill Livingston, London, 2003.
  • Buckle, J., Clinical Aromatherapy: Essential Oils in Healthcare, Churchill Livingston, London, 2015.
  • Price, S., Price, L., Aromatherapy for Health Professionals, Elsevier Health Sciences, London, 2011.
  • Ali, B. et al. Essential oils used in aromatherapy: A systemic review. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2015, 5 (8), 601-611.
  • Buchbauer, G. et al. Aromatherapy-Use of Fragrances and Essential Oils as Medicaments. Flavour and Fragrance Journal 1994, 9, 217-222.

Paylaş:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn