Biz Kimiz?

Platform Essencia, “İyi Yaşam” kültürüne ve “herkesin iyiliğine katkı” amacıyla kurulmuş; uçucu yağlar ve bilimsel aromaterapi odaklı, dünya standardında interdisipliner bir araştırma, bilgi paylaşım ve eğitim platformu.

Fav Icon Black

Platformumuz 2017 yılında Eczacı Aromatolog  Aslı Yazıcıoğlu tarafından Türkiye’de Aromaterapi alanının bilinçli gelişimi ve uygulanması, uçucu yağların bilimsel ve geleneksel kapsamda derinden incelenmesi; “İyi Yaşam” felsefesi ile uyumlu potansiyellerinin ortaya çıkarılması için, uluslararası bir referans merkezi olması vizyonuyla kuruldu. 

“Aromaterapi ve İyi Yaşam” odaklı çalışmalarımızı fiziksel ve psikolojik bazı olumsuzluklardan korunmamız ve tamamlayıcı iyi hissetme prosedürlerine destek amacıyla, güncel ve bilimsel bir zeminde gerçekleştiriyoruz. 

Bu alanda bilinçlenmek isteyen herkese yönelik eğitim ve etkinlikler düzenliyoruz. Tüm çalışmalarımızda Türkiye’den ve dünyadan alanında uzman ve söz sahibi isimler ile iş birliği yapıyoruz.

Amacımız

İyi yaşama giden yolda “iyi hissettiren, yaşamlarımızda fark yaratan” bilimsel temelli çözümler sunan platformumuz, bu alana ilgi duyan, araştırmacılara, girişimcilere, üreticilere; tüm amatör ve profesyonel uygulamacılara ulaşarak fayda yaratmayı hedefliyor.

 

Amacımız, iyi yaşama bilincini geniş kitlelere yaymak; iyi yaşam kültürüne ve herkesin iyiliğine katkı sağlamak ve fayda yaratmak.

 

 • Bilimsel ve uygulamaya yönelik pratik bilgilerin harmanlandığı, güncel bir öğrenme ortamı sağlamak
 • Yaşamlarımızda yaratıcılığı ve ilhamı teşvik etmek
 • İyi Yaşam kültürüne ilgi duyanlar için etkin bir networking ortamı yaratmak
 • İyi Yaşam kültürüne yönelik farklı eğitimler düzenlemek
 • İyi yaşam deneyimlerimizi paylaştığımız, birbirimize ilham verdiğimiz ve fayda sağladığımız global bir iyi yaşam platformu sunmak

Nasıl Fayda Yaratıyoruz?

İnsan Odaklı Bütünsel Yaklaşım ve Aromaterapi

Bütünsel iyi olma halinin özünde insanın kendisi var. Bizi iyiliğe ve iyileşmeye götüren yol kendimizle bağımızı güçlendirmek, kendimizi kabullenmek ve sevmek; ruhumuza, zihnimize, bedenimize kısacası kendimize bütünsel bir yaklaşımla iyi bakmak… Duygularımızla ve ait olduğumuz doğa ile daha yakın bir ilişki kurmak…

Zihin ve Beden İlişkisi

Bir Japon atasözünün en yalın biçimde ifade ettiği gibi “Her hastalık zihinde başlar”. Bugün bilimsel araştırmalar, beden ve zihnin birbiri üzerindeki etkisini yadsınamaz biçimde gösteriyor. Bizi iyi yaşama taşıyan sürecin zihinde başladığı giderek daha geniş kitlelerce anlaşılmaya başlıyor. Zihin ve duyguların gücü; doğru yönetilmediklerinde sağlığımıza olumsuz etkileri, aynı zamanda somut iyi gelme güçleri bilimsel araştırmalarla kanıtlanıyor.

Fiziksel ve ruhsal birçok soruna bilimsel temelli çözümler üreten aromaterapi ve tıbbi bitkiler, binlerce yıldır ruhsal ve fiziksel sağlığımızı; iyi halimizi korumaya devam ediyor. Doğayla ve kendimizle bağımızı keyifli ve iyi hissettiren, duyuları canlandıran deneyimlerle güçlendiriyor. Aromaterapi uygulamaları hem tek başına hem de çeşitli bütüncül iyilik yöntemleriyle birleştirilerek bedene ve zihne fayda sağlıyor.

Platform Essencia olarak tüm çalışmalarımızda bu bütünsel faydaları geniş kitlelere anlatmayı, ulaştırmayı, herkese fayda yaratmayı hedefliyoruz.

Aromaterapinin Faydaları ve
İyi Yaşama Katkısı

Aromaterapi uygulamaları öncelikle kendimiz için,

 • Duygularımızla, kendimizle buluşabildiğimiz
 • Kendimize şefkat ve bakım yaratabildiğimiz

anlar yaratmamızı sağlıyor.

 

Bu anlar, kendimize fayda yaratabildiğimizi hissettiğimiz anlar. Hayatımızdaki bu katma değer ve dönüşüm, aynı zamanda sevdiklerimiz ve etrafımız için de fayda yaratabilmemizi sağlıyor.  

 

Aromaterapi psikolojimize de iyi gelen birçok etkiye sahip bir alan. Uçucu yağların kanıtlanmış birçok özelliğinin, doğru uygulama yöntemleri ve formülasyonlar ile doğal iyi gelme sağlaması mümkün.

Kokuların büyüleyici dünyası

Uçucu yağların ve aromaterapinin birçok uygulama biçimi var. En yaygın kullanım ise kokular; kokuların büyüleyici, duyulara hitap eden dünyası… Kokulu bitkiler ve kokular, binlerce yıldır sadece fiziksel yaralarda değil psikolojik olarak yaralı olduğumuz zamanlarda da etkin olarak kullanılıyor. Günümüzde modern yöntemler ile vücuttaki etki mekanizmalarını ölçmek, esansiyel yağların psikoaktivitemiz üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu görmek mümkün…

Kaygı ve stresi azaltan bilimsel çözümler

Koku alma duyusunun hem en ilkel duyu olması hem de fiziksel konumu nedeniyle diğer duyulardan ayrışan önemli özellikleri bulunuyor. Kokular duygu durumu üzerindeki hızlı etkileri, bellek bilgilerine hemen erişimi gibi faydalar sağlayarak stres ve kaygılarımızı hafifletebilmemizi sağlıyor. Kokunun ağrı algısında, beynin ağrı ile ilgili bölümlerinde yarattığı değişiklikler küçümsenemez düzeyde…

 

 Aromaterapi uygulamaları stres, kaygı, strese bağlı uykusuzluk ve çeşitli ağrılara iyi gelme amaçlı kullanılıyor.  Amerika’da çeşitli kliniklerde yapılan 21,554 adet aromaterapi seansının sonuçları da oldukça güçlü. Tamamı hastalarla yapılan bu çalışmada; ağrılarda yüzde 32,45, anksiyete bozukluğunda yüzde 47,39, bulantıda ise yüzde 50,61 iyi geldiği görülüyor.

Cilt üzeri uygulamalar

Yalnızca koku uygulamaları değil, cilt yüzeyine yapılan uygulamalar da güçlü etkilere sahip. Aromaterapi uygulamaları cilt üzerindeki sensörleri uyararak parasempatik sinir sitemi üzerinde kanıtlanmış birçok iyi gelen etki sağlıyor. Örneğin bağışıklık sistemimiz üzerinde baskılayıcı faktörlerin en önemlilerinden olan stres ve bilinç dışı travmalarda aromaterapi uygulamaları hızlı ve etkili iyi gelme sağlayabiliyor.

Kimlere hizmet veriyoruz?

Uçucu Yağlar Dünyasına İlgi Duyan Herkes

 • Yaşamın her alanında uçucu yağların ve aromaterapinin iyi hissettirici potansiyellerini merak ederek bu renkli dünyaya adım atmak isteyenler
 • Başlangıç seviyesinde veya temel seviyede eğitimler almak isteyenler

Profesyoneller

 • Uçucu yağların kullanıldığı “Uygulamalı Aromaterapi” alanını – uluslararası aromaterapi kurumlarının müfredatları ve kazanımlarıyla uyumlu bir şekilde – öğrenerek, kendi mesleki hizmetlerini geliştirmek ve zenginleştirmek isteyenler
 • Uçucu yağlar ve diğer doğal aromatik ekstreler ile ilgili çalışan araştırmacılar
 • Uçucu yağlar, bitkisel sabit yağlar ve diğer doğal bileşenler dünyasını yakından ve alanın uzmanlarından öğrenerek ürün, formülasyon, marka, hizmet geliştirmek isteyen girişimciler

Topluluk

Platform Essencia, 2017 yılında Ecz. Arom. Aslı Yazıcıoğlu tarafından; Türkiye’de “Aromaterapi” alanının bilimsel gelişimi ve bilinçli uygulanması, uçucu yağları derinden inceleyerek “İyi Yaşam” felsefesine katkı sağlayacak şekilde potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve alanda uluslararası bir referans merkezi olma misyonuyla kurulmuş interdisipliner bir platformdur.

 

Platform, sağlık çalışanları ile birlikte, bu alanda bilinçlenmek isteyen herkese yönelik içerikler üretmekte, eğitim ve etkinlikler düzenlemekte, alanda ürün ve hizmet geliştirmeye yönelik danışmanlıklar vermektedir. Bu çalışmalar sırasında, Platform Essencia Merkez ekibi ile birlikte Türkiye’den ve dünyadan alanında uzman ve söz sahibi isimler ile çalışılmaktadır.

Prof. Dr. Emine Akalın

Farmasötik Botanik, İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Emine Akalın, İÜ Eczacılık Fakültesi lisans eğitimini tamamladıktan sonra Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda başlayan akademik hayatına aynı anabilim dalında devam etti. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümünden profesör ünvanını aldı. İÜ Eczacılık Fakültesi’nde idareci olarak dekan ve dekan yardımcılığı görevlerini üstlendi. Yine aynı üniversitede Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurul başkanlığı yapmaya devam ediyor. Akalın aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu tarafından uzmanlık dallarının çekirdek müfredat ve standartlarını belirlemek ve güncellemek amacıyla kurulan EUKMOS sisteminin Fitofarmasi komisyon üyesi.

Prof. Dr. Ayten Altıntaş

Prof. Dr. Ayten Altıntaş

Tıp Tarihi ve Etik, Medipol Üniversitesi

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamlayan Ayten Altıntaş, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı kadrosuna dahil oldu; 1996 yılında profesör unvanını aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki 37 sene hizmetinden sonra Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda çalışmalarına devam ediyor. Prof. Dr. Ayten Altıntaş araştırmalarını öncelikle Türk Tıp Tarihi konusunda sürdürüyor. Osmanlı tıbbı ve kokulu gülün tedavideki yeri, koku tarihi, Osmanlı’daki koku kültürü özellikle üzerinde çalıştığı konular arasında… Tıp Tarihi ve Etik konusunda ders notlarının dışında 240 araştırma makalesi, 9 adet kitabı bulunuyor.

Doç. Dr. Tufan Cansever

Beyin ve Sinir Cerrahisi, Enerji Tıbbı, Türkiye

İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2000 yılında tamamladı; 2000-2006 tarihleri arasında aynı fakültede Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisası yaptı. Doçentlik ünvanını 2012 yılında Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde alan Tufan Cansever’in ilgi alanları omurga cerrahisi ve ağrı tedavisi. Tamamlayıcı tıp tedavisi eğitimine 2013 yılında Bioenerji ile başlayan Cansever, 2015 yılında tamamladığı ileri düzey algı değişimi eğitimi sonrası algı değişimi ve duygusal özgürleştirme tekniklerini de (EFT) tedavi yöntemi olarak kullanmaya başladı. Türk Nöroşirürji Derneği (TND) ve Türk Omurga Derneği (TOD) üyelikleri bulunan Doç. Dr. Tufan Cansever’in uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunuyor.

Ebru Debbağ

IndigoFriends, Londra ve Istanbul

Lise eğitimini Robert Koleji’nde tamamlayan Ebru Debbağ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. 27 yıllık Orta Anadolu firmasındaki üst düzey yöneticiliği süresinde şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerinin tüm kıtalarda yapılanmasını gerçekleştirdi. Dream-Denim-Design projesi ile Türk denim konfeksiyon üreticilerinin dünya markaları ile buluşmasına liderlik eden Debbağ, denim kumaş dünyasında ilk sektöre yönelik eğitim platformu olan Denimservice yapısını kurdu. 2016 yılında Kaliforniya’da Singularity University’de katıldığı Geleceğin Yöneticisi Programı sonrasında katma değer üretmeyi hedefleyen, uluslararası boyutta teknoloji ile uyumlu, disiplinler arası iş birliği gözeten, sürdürülebilir marka yapılandırması danışmanlığı yapmak üzere Indigofriends şirketini kurdu. 30 yıldır denim kumaş ve konfeksiyon sektöründe uluslararası stratejik yapılandırma, teknoloji ve yeni iş modelleri geliştirme ve pazarlama, markalaşma ve sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmaları ile tanındı. Indigofriends hesabından haftalık blog yazıları ile ve uluslararası iş platformları, eğitim birimleri ile ortak çalışmalarla birikimlerini paylaşmaya devam ediyor. Ağustos 2020 de kurulan Permatürk Vakfı’nın mütevelli kurucu üyelerinden olan Ebru, Vakfın iletişim takım liderliğini yapmakta ve döngüsel iş modelleri konusunda permakültür ve farklı sektörlerin ortak noktalarına odaklanıyor.

Far. Kimya Uzm. İlker Demirbolat

Farmasötik Kimya, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Ege Üniversite Kimya Bölümü2nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya bölümünde yüksek lisanstan mezun oldu. 2015 yılında aynı bölümde başladığı doktorasına devam eden İlker Demirbolat, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sentetik ve bitkisel ilaç üreten şirketlerin üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge departmanlarında yöneticilik yaptı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde mesul müdür olarak görev alan Demirbolat, uçucu yağlar ve bitkisel kaynaklı bileşiklerin in-vitro ve in-vivo biyolojik aktiviteleri üzerine çalışıyor. Ayrıca bitkisel ham maddelerin üretimi, standardizasyonu, kalite kontrolü, yarı mamul ve mamule dönüştürülmesi süreçlerini de yönetmeyi sürdürüyor.

Doç. Dr. M. Sedef Erdal

Farmasötik Teknoloji, İstanbul Üniversitesi

İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda başlayan akademik hayatına yine aynı anabilim dalında devam etti. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi sırasında London School of Pharmacy ve Leiden İlaç Araştırmaları Akademik Merkezi’nde çalışmalarda bulundu. Halen İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde çalışmalarına devam ediyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler veriyor. Farmasötik Teknoloji, Deriden Geçişin Değerlendirilmesinde Kullanılan Biyofiziksel Yöntemler, Mikroemülsiyonlar ve Formülasyonları ve İlaç Taşıyıcı Sistemler ve İlaçların Hedeflendirilmesi gibi başlıca dersleri dönemlik olarak açmaya devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Etik Kurul üyesi de olan Erdal, derinin yapısı ve deriye uygulanan farmasötik ve kozmetik preparatlar ile farmasötik ve kozmetik nano-taşıyıcıların formülasyonu ve etkinliklerinin araştırılması üzerine çalışıyor. Ulusal ve uluslararası dergilerde birçok makalesi yayınlanan Erdal’ın, bir tescilli patent kaydı ve İKMİB tarafından düzenlenen 6. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında, İlaç ve Eczacılık Ürünleri kategorisinde birincilik ödülü bulunuyor.

Prof. Dr. Murat Kartal

Prof. Dr. Murat Kartal

Farmakognozi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Şuan da Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Fitoterapi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı olarak görev yapıyor. Tıbbi bitkiler, bitkisel ürünler, bitkisel ilaçlar, bitkisel ham madde eldesi, kalite ve bitkisel ilaçların ruhsatlandırılması özel ilgi alanları arasında… Aromaterapi, fitoterapi, fitokozmetik, doğal ilaçlar ve doğal ürünlerden ilaç ham maddesi eldesi konusunda yurt içi ve yurt dışında dersleri ve seminerleri mevcut. Sağlık Bakanlığı’nda Komisyonlarda görev alan Kartal, Aromaterapi Derneği Başkan Yardımcısı. Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde eczacılık alanlarında ortak projeler kapsamında araştırmaları; çoğunluğu yurt dışı yayınlar olmak üzere 120’nin üzerinde bilimsel makalesi bulunuyor.

Melani Kovac

Kurucu, Dropsmith, Slovenya

Dropsmith’in kurucusu, aromaterapist Melani Kovac geçtiğimiz 10 yılını aromaterapiyi tanıtmaya ve öğretmeye adadı. Bu amaca hizmet etmek için farklı aromaterapi projelerini düzenlediği ve desteklediği Aromainstitut’u kurdu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yaşlı bakımevleri, hastaneler, kolejler, üniversiteler ve aromaterapiden yararlanabilecek veya aromaterapiyi uygulamalarına dahil edebileceğini umduğu herkesle işbirliği yaptı. Bilgi teknolojileri alanındaki geçmişi, merakı ve geniş bir öğrenci yelpazesine eğitim veren bir eğitimci olarak uçucu yağ üreticileri, satıcıları, hemşireler ve bilim adamları ile yaptığı işbirliklerinden ilhamla Dropsmith adını verdiği ve uçucu yağ kullanıcıları ile satıcılarını biraraya getirdiği küresel bir çevrimiçi platform tasarladı. Amacı, aromaterapiyi olabildiğince basit, eğlenceli, hassas ve güvenli hale getirmek.

Rhiannon Lewis

International Clinical Aromatherapy Network, Fransa

1989 yılından bu yana klinik aromaterapi alanında çalışan Rhiannon Lewis, mesleğinde dünya çapında bir lider olarak kabul ediliyor. Uzmanlık alanı, yaşamsal risk taşıyan hastaların karşılaştığı klinik zorluklara, kanıta dayalı aromatik çözümler sunmak olan Lewis, bunu, sağlık profesyonellerini klinik ortamlarda uçucu yağların kullanımı konusunda eğiterek başarıyor. Özel ilgi alanları kanser, yaşlı bakımı ve palyatif bakımda yaşam kalitesini artırmak olan ve dünyanın dört bir yanında ders veren Rhiannon Lewis, Uluslararası Klinik Aromaterapi Ağı (ICAN) Direktörü ve uluslararası “Botanica” konferans serisinin organizatörlüğünü yapıyor. 2000 yılından bu yana Essential Oil Resource Consultants’da Direktörlük görevini sürdüren Lewis, Uluslararası Klinik Aromaterapi Dergisi’nin editörü ve Londra Kraliyet Marsden Hastanesi’nde düzenlenen “Klinik Aromaterapinin Temel Prensipleri” seminer serisinin de organizatörü.

Vedat Ozan

Yazar, Araştırmacı ve Parfümör

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamalayan Vedat Ozan , İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Lisansüstü Programı’nda “Koku ve Duyuların Kültürel Tarihi” adlı dersin eğitmenliğini yapıyor. Duyular, duyular arası geçişkenlikler, koku ve tat duyularının çalışma ve algılanma mekanizmaları ve bunların kültürel izdüşümleriyle ilgilenen, bu bağlamda muhtelif eğitim programları yürüten Ozan’ın çeşitli dergilerde yayınlanan makalelerinin yanı sıra “Kokular Kitabı”, “Kokular Kitabı Parfümler”, “Kokular Kitabı Kültürler” ve “Kokular Kitabı Lezzetler” isimli dört adet kitabı bulunuyor. “Kokular Kitabı Lezzetler”, 2019 yılında Gourmand World Cookbook Awards tarafından “Food Writing” kategorisinde ödüllendirilen Ozan uygulamalı koku atölyeleri düzenliyor.

Jacqui Stringer

Christie NHS Trust Hospital Klinik ve Araştırma Müdürü, İngiltere

Hull Hemşirelik Okulu ve York Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Jacqui’nin ayrıca Tisserand Enstitüsü’nden Bütünsel Aromaterapi Diploması bulunuyor. Doktorasını 2005 yılında Salford Üniversitesi’nde tamamladı. 1997 yılından beri uçucu yağlarla klinik olarak çalıştığı akut kanser hastanesi The Christie NHS Trust’ta Tamamlayıcı Sağlık ve Refah departmanında Klinik ve Araştırma Lideri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki rolü, uçucu yağ preparatlarının maksimum iyileşme/semptom desteğini kolaylaştırmak için standart lisanslı ilaçlarla birlikte kullanımını içeriyor. Jacqui ayrıca departmanındaki araştırma programına liderlik ediyor, Manchester Üniversitesi Kanser Bilimleri Bölümü’nde ders veriyor ve Airmid Enstitüsü’nde elçi olarak görev yapıyor.

Dr. Eczacı Neslihan Şahin

Kozaş Kozmetik, CEO

Semmelweis Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Şahin, İtalya’da yaklaşık bir yıl Avrupa Kozmetik Yönetmeliği ve Üretici/İthalatçı firmalara GMP (İyi Üretim Uygulamaları) üzerine bir danışmanlık firmasında görev aldı. İtalya’da bulunduğu süre içerisinde, profesyonel kozmetik ürünleri üreten global bir firmada Ar-ge ve ihracat bölümlerinde çalıştı. Yeditepe Üniversitesi Kozmetoloji bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Şahin, aynı üniversitede Toksikoloji bölümünde doktora programına devam ediyor. Avrupa Kozmetik Yönetmeliği, Avrupa’ya kozmetik ihracatı, kozmetik ürünlerde güvenlik değerlendirmesi ana başlıkları olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında birçok eğitim, kongre ve seminere katıldı. Brüksel Vrije Üniversitesinde kozmetik ürünlerde güvenlik değerlendirmesi ve dermokozmetik üzerine yoğunlaştırılmış eğitimler aldı. Fransa Versailles’de bulunan Grup ISIPCA’da Fransız Parfum Sanatı, kokular üzerine yoğunlaştırılmış eğitimlerine katıldı. Şu an Türkiye’de CEO’su olduğu Kozaş kozmetik A.Ş’de 3.kuşak olarak çalışmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki yerli ve yabancı, kozmetik üretici/ithalatçı birçok firmaya kozmetik ürünlerin bildirimi, ÜBD (Ürün bilgi Dosyası) hazırlanması, Avrupa’ya kozmetik ihracatları, Avrupa e-portalı CPNP bildirimleri ve Avrupa’da Responsible Person hizmetleri olmak üzere danışmanlık hizmeti sunuyor.

Uzm. Dr. Eda Uslu

Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Mindfulness Eğitmeni, CPCC, Hayat Şimdi Platformu

Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Mindfulness Eğitmeni; CPCC, Hayat Şimdi Platformu Eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinde tamamladı ve 15 yıl boyunca göğüs hastalıkları alanında Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. 2010 yılında Beykoz Devlet Hastanesinde Uyku Laboratuvarını kurarak ve Türkiye’nin sayılı akredite uyku laboratuvarları arasında yer almasını sağladı. Tüm bunların yanı sıra Türk Toraks Derneği, Türk Tabipler Birliği, Sağlık Enstitüsü Derneği’nde aktif görevler aldı. Tıp kariyeri devam ederken; iç yolculuğunda yürüyen diğer insanlarla karşılaşmak, onlarla sorularına cevaplar aramak, farkındalıklarını paylaşmak, öğrenmek, herkesin içindeki ışığı biraz daha parlattığına tanıklık etmek için farklı bir yola girerek 2013 yılında kendi sağlıklı yaşam danışmanlığı ve profesyonel koçluk şirketini kurdu.

Marco Valussi

Gadoi Projesi Bilimsel Direktörü, İtalya

25 yıldır tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine çalışan Marco Valussi, eğitmenlik, yazarlık ve danışmanlık yapıyor. Ziraat kökenli olan Valussi, yüksek lisansını Londra Middlesex Üniversitesi’nde, Herbal Medicine alanında onur derecesiyle tamamladı, aromaterapi eğitimini ise ITHMA (The Institute of Traditional Herbal Medicine and Aromatherapy)’de aldı. Uçucu yağlar ile masaj terapisi eğitimi bulunan Valussi şu anda İtalya’da Verona yakınlarındaki dağlık bölgede Magnifica Essenza şirketinin “Gadoi” distilasyon projesinde üretim yöneticisi ve bilimsel direktör olarak çalışıyor. Doğaya ve çiftçiye saygılı, sürdürülebilir tarımı destekleyerek lokal ve küçük bir üretim zincirinin kurulmasını desteklemek ve yüksek kalitede artizan uçucu yağlar ve hidrosoller üretmeyi amaçlıyor. Formülasyon ve distilasyon teknikleri konusunda danışmanlık yapıyor. Ayrıca Nepal’in uçucu yağ üretim zincirini iyileştirmeyi amaçlayan bir diğer projeyle, AB ve ABD pazarlarının taleplerini karşılamak hedefiyle standartları yükseltmek üzere çalışıyor. Floransa ve Siena Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencilerine uçucu yağlar hakkında ders vermeye devam ediyor.

Prof. Dr. Funda Yağcı Acar

Kimya, Koç Üniversitesi

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nde tamamlayan, doktora eğitimini ise 1999 yılında Southern Mississippi Üniversitesi’nde “Polimer Bilimi ve Mühendisliği” (Polymer Science and Engineering) alanında yapan Funda Acar Yağcı, doktora sonrası çalışmalarını GE Global Research Niskayuna merkezinde gerçekleştirdi. 2004 yılından itibaren Koç Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren ve kimya bölüm başkanı olan Funda Yağcı’nın odaklandığı alanlar arasında novel polimerler, manyetik nanopartiküller, biyoteknoloji için hibrit nanomateryaller, tıp ve enerji uygulamaları gibi konular yer alıyor. Polimer ve Nanomalzeme Araştırma Laboratuvarı ile Koç Üniversitesi- Opet Nanomalzeme Araştırma Laboratuvarı ‘nı (KUNAL) yönetiyor. Kuantag Nanoteknolojiler Geliştirme ve Üretme A.Ş. ‘nin kurucuları arasında bulunuyor. 2008 yılında Malzeme Bilimi alanında L’Oreal Women in Science bursunu almaya hak kazanan Acar, 2016 yılında Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü’nün sahibi oldu.