Biz Kimiz?

Platform Essencia, “Klinik Aromaterapi, Uçucu Yağlar ve İyi Yaşam” odağındaki çalışmalarını; sağlık ve iyilik halinin sağlanması, fiziksel ve psikolojik bazı hastalıklardan korunmak ve bazı kronik hastalıklar sırasında alınan konvansiyonel tedavilere destek olmak amaçları ile, güncel ve bilimsel bir zeminde gerçekleştirmektedir.

Fav Icon Black

Platform Essencia, 2017 yılında Ecz. Arom. Aslı Yazıcıoğlu tarafından; Türkiye’de “Klinik Aromaterapi” alanının bilinçli gelişimi ve uygulanması, uçucu yağların bilimsel ve geleneksel kapsamda derinden incelenerek “İyi Yaşam” felsefesi ile uyumlu potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve  uluslararası bir referans merkezi olması amacı kurulmuş interdisipliner bir platformdur.

 

Platform, sağlık profesyonelleri ile birlikte, bu alanda bilinçlenmek isteyen herkese yönelik eğitim ve etkinlikler  düzenlemekte, ürün ve hizmet geliştirmeye yönelik danışmanlıklar vermektedir.

 

Tüm bu çalışmalar sırasında Platform Essencia Merkez Ekibi ile birlikte, Türkiye’den ve dünyadan alanında uzman ve söz sahibi isimler ile çalışılmaktadır.

Platform kimlere hizmet verir?

Uçucu Yağlar Dünyasına İlgi Duyan Herkes

  • Yaşamın her alanında uçucu yağların ve aromaterapinin iyileştirici, iyi hissettirici potansiyellerini merak ederek bu renkli dünyaya doğru bir başlangıç yapmak isteyenler

 

  • Başlangıç seviyesinde veya temel seviyede eğitimler almak isteyenler

Profesyoneller

  • Uçucu yağların kullanıldığı “Klinik Aromaterapi” alanını – uluslararası aromaterapi kurumlarının müfredatları ve kazanımlarıyla uyumlu bir şekilde – öğrenerek, kendi mesleki hizmetilerini geliştirmek ve zenginleştirmek isteyen sağlık çalışanları, klinisyenler

 

  • Uçucu yağlar ve diğer doğal aromatik ekstreler ile ilgili çalışan araştırmacılar

 

  • Uçucu yağlar, bitkisel sabit yağlar ve diğer doğal bileşenler dünyasını yakından ve alanın uzmanlarından öğrenerek ürün, formülasyon, marka, hizmet geliştirmek isteyen girişimciler

Eğitmenler & Topluluk

Platform Essencia, 2017 yılında Ecz. Arom. Aslı Yazıcıoğlu tarafından; Türkiye’de “Klinik Aromaterapi” alanının bilimsel gelişimi ve bilinçli uygulanması, uçucu yağları derinden inceleyerek “İyi Yaşam” felsefesine katkı sağlayacak şekilde potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve alanda uluslararası bir referans merkezi olma misyonuyla kurulmuş interdisipliner bir platformdur.

Platform, sağlık çalışanları ile birlikte, bu alanda bilinçlenmek isteyen herkese yönelik içerikler üretmekte, eğitim ve etkinlikler düzenlemekte, alanda ürün ve hizmet geliştirmeye yönelik danışmanlıklar vermektedir. Bu çalışmalar sırasında, Platform Essencia Merkez ekibi ile birlikte Türkiye’den ve dünyadan alanında uzman ve söz sahibi isimler ile çalışılmaktadır.

Prof. Dr. Emine Akalın

Farmasötik Botanik, İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Emine Akalın, İÜ Eczacılık Fakültesi lisans eğitiminden mezun olduktan sonra Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda başlayan akademik hayatına aynı anabilim dalında devam etmiştir. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümünden profesör ünvanını almıştır. İÜ Eczacılık Fakültesi’nde idareci olarak dekan ve dekan yardımcılığı yapmıştır. Yine aynı üniversitede Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurul başkanlığı yapmaktadır. Akalın aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu tarafından uzmanlık dallarının çekirdek müfredat ve standartlarını belirlemek ve güncellemek amacıyla kurulan EUKMOS sisteminin Fitofarmasi komisyon üyesidir.

Prof. Dr. Ayten Altıntaş

Prof. Dr. Ayten Altıntaş

Tıp Tarihi ve Etik, Medipol Üniversitesi

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamlayan Ayten Altıntaş, ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı kadrosuna geçmiş, 1996 yılında profesör unvanını almıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki 37 sene hizmetinden sonra Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda çalışmalarına devam etmektedir. Prof. Dr. Ayten Altıntaş araştırmalarını öncelikle Türk Tıp Tarihi konusunda yapmaktadır. Osmanlı tıbbı ve kokulu gülün tedavideki yeri, koku tarihi, Osmanlı’daki koku kültürü özellikle çalıştığı konulardır. Tıp Tarihi ve Etik konusunda ders notlarının dışında 240 araştırma makalesi, 9 adet kitabı vardır.

Doç. Dr. Tufan Cansever

Beyin ve Sinir Cerrahisi, Enerji Tıbbı, Türkiye

İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2000 yılında tamamlamış, 2000-2006 tarihleri arasında aynı fakültede Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisası almıştır. Doçentlik ünvanını 2012 yılında Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde alan Tufan Cansever’in ilgi alanları omurga cerrahisi ve ağrı tedavisidir. Tamamlayıcı tıp tedavisi eğitimine 2013 yılında Bioenerji ile başlamıştır. 2015 yılında tamamladığı ileri düzey algı değişimi eğitimi sonrası algı değişimi ve duygusal özgürleştirme tekniklerini de (EFT) tedavi yöntemi olarak kullanmaya başlamıştır. Türk Nöroşirürji Derneği (TND) ve Türk Omurga Derneği (TOD) üyelikleri bulunan Doç. Dr. Tufan Cansever’in uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Ebru Debbağ

IndigoFriends, Londra ve Istanbul

Lise eğitimini Robert Koleji’nde tamamlayan Ebru Debbağ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi’nde MBA programını tamamlamıştır. 27 yıllık Orta Anadolu firmasındaki üst düzey yöneticiliği süresinde şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerinin tüm kıtalarda yapılanmasını gerçekleştirmiş, Dream-Denim-Design projesi ile Türk denim konfeksiyon üreticilerinin dünya markaları ile buluşmasına liderlik yapmış, denim kumaş dünyasında ilk sektöre yönelik eğitim platformu olan Denimservice yapısını kurmuştur. 2016 yılında Kaliforniya’da Singularity University’de katıldığı Geleceğin Yöneticisi Programı sonrasında katma değer üretmeyi hedefleyen, uluslararası boyutta teknoloji ile uyumlu, disiplinler arası iş birliği gözeten, sürdürülebilir marka yapılandırması danışmanlığı yapmak üzere Indigofriends şirketini kurdu. 30 yıldır denim kumaş ve konfeksiyon sektöründe uluslararası stratejik yapılandırma,
teknoloji ve yeni iş modelleri geliştirme ve pazarlama, markalaşma ve sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmaları ile tanınmıştır. Indigofriends hesabından haftalık blog yazıları ile ve uluslararası iş platformları, eğitim birimleri ile ortak çalışmalarla birikimlerini paylaşmaya devam ediyor. Ağustos 2020 de kurulan Permatürk Vakfı’nın mütevelli kurucu üyelerinden olan Ebru, Vakfın iletişim takım liderliğini yapmakta ve döngüsel iş modelleri konusunda permakültür ve farklı sektörlerin ortak noktalarına odaklanmaktadır.

Far. Kimya Uzm. İlker Demirbolat

Farmasötik Kimya, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Ege Üniversite Kimya Bölümü2nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya bölümünde yüksek lisanstan mezun olmuştur. 2015 yılında aynı bölümde başladığı doktorasına devam eden İlker Demirbolat, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sentetik ve bitkisel ilaç üreten şirketlerin üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge departmanlarında yöneticilik yapmıştır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde mesul müdür olarak görev alan Demirbolat, uçucu yağlar ve bitkisel kaynaklı bileşiklerin in-vitro ve in-vivo biyolojik aktiviteleri üzerine çalışmaktadır. Ayrıca bitkisel ham maddelerin üretimi, standardizasyonu, kalite kontrolü, yarı mamul ve mamule dönüştürülmesi süreçlerini de yönetmektedir.

Doç. Dr. M. Sedef Erdal

Farmasötik Teknoloji, İstanbul Üniversitesi

İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirmiştir. Aynı fakültede Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda başlayan akademik hayatına yine aynı anabilim dalında devam etmiştir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi sırasında London School of Pharmacy ve Leiden İlaç Araştırmaları Akademik Merkezi’nde çalışmalarda bulunmuştur. Halen İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde çalışmalarına devam etmektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir. Farmasötik Teknoloji, Deriden Geçişin Değerlendirilmesinde Kullanılan Biyofiziksel Yöntemler, Mikroemülsiyonlar ve Formülasyonları ve İlaç Taşıyıcı Sistemler ve İlaçların Hedeflendirilmesi gibi başlıca dersleri dönemlik olarak açmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Etik Kurul üyesi de olan Erdal, derinin yapısı ve deriye uygulanan farmasötik ve kozmetik preparatlar ile farmasötik ve kozmetik nano-taşıyıcıların formülasyonu ve etkinliklerinin araştırılması üzerine çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde birçok makalesi yayınlanan Erdal’ın, bir tescilli patent kaydı ve İKMİB tarafından düzenlenen 6. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında, İlaç ve Eczacılık Ürünleri kategorisinde birincilik ödülü bulunmaktadır.

Prof. Dr. Gökalp İşcan

Prof. Dr. Gökalp İşcan

Farmakognozi, Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan Gökalp İşcan, 2009 yılında aynı üniversitede Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalında doktorasını tamamlamıştır. 2012 yılından beri bu bölümde öğretim üyeliği yapmakta olan İşcan, 2020 yılında profesör ünvanı almıştır. Yayımlanmış 67 makalesi, bilimsel kongrelerde sunulmuş 70’in üzerinde bildirisi bulunmaktadır. Araştırma projelerinde yürütücü, danışman ve araştırıcı olarak görevler almıştır. Doğal madde kimyası, mikrobiyal dönüşüm reaksiyonları, uçucu yağlar, doğal bileşiklerin biyolojik etkileri, bitkisel droglarda kalite kontrolü, tıbbi çaylar ve farmakope analizleri çalışma konuları arasındadır.

Prof. Dr. Murat Kartal

Prof. Dr. Murat Kartal

Farmakognozi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Şuan da Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Fitoterapi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı’dır. Tıbbi bitkiler, bitkisel ürünler, bitkisel ilaçlar, bitkisel ham madde eldesi, kalite ve bitkisel ilaçların ruhsatlandırılması özel ilgi alanlarıdır. Aromaterapi, fitoterapi, fitokozmetik, doğal ilaçlar ve doğal ürünlerden ilaç ham maddesi eldesi konusunda yurt içi ve yurt dışında dersler ve seminerler vermiştir. Sağlık Bakanlığı’nda Komisyonlarda görev almaktadır, Aromaterapi Derneği Başkan Yardımcısı’dır. Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde eczacılık alanlarında ortak projeler kapsamında araştırmalar yapmıştır. Çoğunluğu yurt dışı yayınlar olmak üzere 120’nin üzerinde bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Melani Kovac

Kurucu, Dropsmith, Slovenya

Aromaterapist olan Melani Kovac Dropsmith’in kurucusudur. Son 10 yılını aromaterapiyi tanıtmaya ve öğretmeye adamıştır. Bu amaca hizmet etmek için farklı aromaterapi projelerini düzenlediği ve desteklediği Aromainstitut’u kurdu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yaşlı bakımevleri, hastaneler, kolejler, üniversiteler ve aromaterapiden yararlanabilecek veya aromaterapiyi uygulamalarına dahil edebileceğini umduğu herkesle işbirliği yaptı. Bilgi teknolojileri alanındaki geçmişi, merakı ve geniş bir öğrenci yelpazesine eğitim veren bir eğitimci olarak uçucu yağ üreticileri, satıcıları, hemşireler ve bilim adamları ile yaptığı işbirliklerinden ilhamla Dropsmith adını verdiği ve uçucu yağ kullanıcıları ile satıcılarını biraraya getirdiği küresel bir çevrimiçi platform tasarladı. Amacı, aromaterapiyi olabildiğince basit, eğlenceli, hassas ve güvenli hale getirmektir.

Rhiannon Lewis

International Clinical Aromatherapy Network, Fransa

1989 yılından bu yana klinik aromaterapi alanında çalışan Rhiannon Lewis, mesleğinde dünya çapında bir lider olarak kabul edilmektedir. Uzmanlık alanı, yaşamsal risk taşıyan hastaların
karşılaştığı klinik zorluklara, kanıta dayalı aromatik çözümler sunmak olan Lewis, bunu, sağlık profesyonellerini klinik ortamlarda uçucu yağların kullanımı konusunda eğiterek başarmaktadır. Özel ilgi alanları kanser, yaşlı bakımı ve palyatif bakımda yaşam kalitesini artırmak olan ve dünyanın dört bir yanında ders veren Rhiannon Lewis, Uluslararası Klinik Aromaterapi Ağı (ICAN) Direktörü ve uluslararası “Botanica” konferans serisinin organizatörüdür. 2000 yılından bu yana Essential Oil Resource Consultants’da Direktörlük görevini sürdüren Lewis, Uluslararası Klinik Aromaterapi Dergisi’nin editörü ve Londra Kraliyet Marsden Hastanesi’nde düzenlenen “Klinik Aromaterapinin Temel Prensipleri” seminer serisinin de organizatörüdür.

Vedat Ozan

Yazar, Araştırmacı ve Parfümör

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamalayan Vedat Ozan , İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Lisansüstü Programı’nda “Koku ve Duyuların Kültürel Tarihi” adlı dersin eğitmenidir. Duyular, duyular arası geçişkenlikler, koku ve tat duyularının çalışma ve algılanma mekanizmaları ve bunların kültürel izdüşümleriyle ilgilenen, bu bağlamda muhtelif eğitim programları yürüten Ozan’ın çeşitli dergilerde yayınlanan makalelerinin yanı sıra “Kokular Kitabı”, “Kokular Kitabı Parfümler”, “Kokular Kitabı Kültürler” ve “Kokular Kitabı Lezzetler” isimli dört adet kitabı mevcuttur. “Kokular Kitabı Lezzetler”, 2019 yılında Gourmand World Cookbook Awards tarafından “Food Writing” kategorisinde ödüllendirilmiştir. Uygulamalı koku atölyeleri düzenlemektedir.

Jacqui Stringer

Christie NHS Trust Hospital Klinik ve Araştırma Müdürü, İngiltere

Hull Hemşirelik Okulu ve York Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Jacqui, ayrıca Tisserand Enstitüsü’nden Bütünsel Aromaterapi Diplomasına sahiptir. Doktorasını 2005 yılında Salford Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1997 yılından beri uçucu yağlarla klinik olarak çalıştığı akut kanser hastanesi The Christie NHS Trust’ta Tamamlayıcı Sağlık ve Refah departmanında Klinik ve Araştırma Lideri olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Buradaki rolü, uçucu yağ preparatlarının maksimum iyileşme/semptom desteğini kolaylaştırmak için standart lisanslı ilaçlarla birlikte kullanımını içermektedir. Jacqui ayrıca departmanındaki araştırma programına liderlik etmekte, Manchester Üniversitesi Kanser Bilimleri Bölümü’nde ders vermekte ve Airmid Enstitüsü’nde elçi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Eczacı Neslihan Şahin

Kozaş Kozmetik, CEO

Semmelweis Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, İtalya’da yaklaşık bir yıl Avrupa Kozmetik Yönetmeliği ve Üretici/İthalatçı firmalara GMP (İyi Üretim Uygulamaları) üzerine bir danışmanlık firmasında görev almıştır. İtalya’da bulunduğu süre içerisinde, profesyonel kozmetik ürünleri üreten global bir firmada Ar-ge ve ihracat bölümlerinde çalışmıştır. Yeditepe Üniversitesi Kozmetoloji bölümünde yüksek lisansını tamamlamış, aynı üniversitede Toksikoloji bölümünde doktora programına devam etmektedir. Avrupa Kozmetik Yönetmeliği, Avrupa’ya kozmetik ihracatı, kozmetik ürünlerde güvenlik değerlendirmesi ana başlıkları olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında birçok eğitim, kongre ve seminere katıldı. Brüksel Vrije Üniversitesinde kozmetik ürünlerde güvenlik değerlendirmesi ve dermokozmetik üzerine yoğunlaştırılmış eğitimlere katıldı. Fransa Versailles’de bulunan Grup ISIPCA’da Fransız Parfum Sanatı, kokular üzerine yoğunlaştırılmış eğitimlerine katıldı. Şu an Türkiye’de CEO’su olduğu Kozaş kozmetik A.Ş’de 3.kuşak olarak çalışmaktadır. Ayrıca Türkiye’ deki yerli ve yabancı, kozmetik üretici/ithalatçı birçok firmaya kozmetik ürünlerin bildirimi, ÜBD (Ürün bilgi Dosyası) hazırlanması, Avrupa’ya kozmetik ihracatları, Avrupa e-portalı CPNP bildirimleri ve Avrupa’da Responsible Person hizmetleri olmak üzere danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Uzm. Dr. Eda Uslu

Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Mindfulness Eğitmeni, CPCC, Hayat Şimdi Platformu

Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Mindfulness Eğitmeni, CPCC, Hayat Şimdi Platformu Eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinde tamamlamış ve 15 yıl boyunca göğüs hastalıkları alanında Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmıştır. 2010 yılında Beykoz Devlet Hastanesinde Uyku Laboratuvarını kurarak ve Türkiye’nin sayılı akredite uyku laboratuvarları arasında yer almasını sağlamıştır. Tüm bunların yanı sıra Türk Toraks Derneği, Türk Tabipler Birliği, Sağlık Enstitüsü Derneği’nde aktif görevler almıştır. Tıp kariyeri devam ederken; iç yolculuğunda yürüyen diğer insanlarla karşılaşmak, onlarla sorularına cevaplar aramak, farkındalıklarını paylaşmak, öğrenmek, herkesin içindeki ışığı biraz daha parlattığına tanıklık etmek için farklı bir yola girerek 2013 yılında kendi sağlıklı yaşam danışmanlığı ve profesyonel koçluk şirketini kurmuştur.

Marco Valussi

Gadoi Projesi Bilimsel Direktörü, İtalya

25 yıldır tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine çalışan Marco Valussi, eğitmenlik, yazarlık ve danışmanlık yapıyor. Ziraat kökenli olan Valussi, yüksek lisansını Londra Middlesex Üniversitesi’nde, Herbal Medicine alanında onur derecesiyle tamamlamış, aromaterapi eğitimini ise ITHMA (The Institute of Traditional Herbal Medicine and Aromatherapy)’de almıştır. Uçucu yağlar ile masaj terapisi eğitimi vardır. Valussi şu anda İtalya’da Verona yakınlarındaki dağlık bölgede Magnifica Essenza şirketinin “Gadoi” distilasyon projesinde üretim yöneticisi ve bilimsel direktör olarak çalışmaktadır . Doğaya ve çiftçiye saygılı, sürdürülebilir tarımı destekleyerek lokal ve küçük bir üretim zincirinin kurulmasını desteklemek ve yüksek kalitede artizan uçucu yağlar ve hidrosoller üretmeyi amaçlamaktadır. Formülasyon ve distilasyon teknikleri konusunda danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Nepal’in uçucu yağ üretim zincirini iyileştirmeyi amaçlayan bir başka projeyle, AB ve ABD pazarlarının taleplerini karşılamak için standartları yükseltmek üzere çalışıyor. Floransa ve Siena Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencilerine uçucu yağlar hakkında ders vermeye devam ediyor.

Prof. Dr. Funda Yağcı Acar

Kimya, Koç Üniversitesi

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nde tamamlayan, doktora eğitimini ise 1999 yılında Southern Mississippi Üniversitesi’nde “Polimer Bilimi ve Mühendisliği” (Polymer Science and Engineering) alanında yapan Funda Acar Yağcı, doktora sonrası çalışmalarını GE Global Research Niskayuna merkezinde yürütmüştür. 2004 yılından itibaren Koç Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren ve kimya bölüm başkanı olan Funda Yağcı’nın odaklandığı alanlar arasında novel polimerler, manyetik nanopartiküller, biyoteknoloji için hibrit nanomateryaller, tıp ve enerji uygulamaları gibi konular yer almaktadır. Polimer ve Nanomalzeme Araştırma Laboratuvarı ile Koç Üniversitesi- Opet Nanomalzeme Araştırma Laboratuvarı ‘nı (KUNAL) yönetmektedir. Kuantag Nanoteknolojiler Geliştirme ve Üretme A.Ş. ‘nin kurucularındandır. 2008 yılında Malzeme Bilimi alanında L’Oreal Women in Science bursunu, 2016 yılında ise Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü’nü kazanmıştır.