Danışma Kurulu

Platform Essencia Danışma Kurulu üyeleri, klinik aromaterapi, tıbbi ve aromatik bitkiler, sağlıklı ve iyi yaşam kapsamında; alanın gelişimine bilimsel katkı sağlayan, araştırmacı, derin bilgi sahibi, yetkin ve alanının uzmanı kişilerdir.

Danışma Kurulu üyeleri, hem platformun verdiği eğitimlere hem de bilgi verici içeriklerinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktadırlar.

Prof. Dr. Emine Akalın

Farmasötik Botanik, İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Emine Akalın, İÜ Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda başlayan akademik hayatına yine aynı anabilim dalında devam etmiştir. İÜ Eczacılık Fakültesi’nde idareci olarak dekan ve dekan yardımcılığı yapmıştır. Akalın aynı zamanda eczacılıkta uzmanlık alanlarından “Fitofarmasi” alanının temellerini oluşturmak amacıyla EUKMOS üyesi ve Fakültesinin Fitofarmasi Uzmanlık Eğitim Koordinatörü olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Prof. Dr. Ayten Altıntaş

Prof. Dr. Ayten Altıntaş

Tıp Tarihi ve Etik, Medipol Üniversitesi

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamlayan Ayten Altıntaş, ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı kadrosuna geçmiş, 1996 yılında profesör unvanını almıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki 37 sene hizmetinden sonra Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda çalışmalarına devam etmektedir. Prof. Dr. Ayten Altıntaş araştırmalarını öncelikle Türk Tıp Tarihi konusunda yapmaktadır. Osmanlı tıbbı ve kokulu gülün tedavideki yeri, koku tarihi, Osmanlı’daki koku kültürü özellikle çalıştığı konulardır. Tıp Tarihi ve Etik konusunda ders notlarının dışında 240 araştırma makalesi, 9 adet kitabı vardır.

Doç. Dr. Tufan Cansever

Beyin ve Sinir Cerrahisi, Enerji Tıbbı, Türkiye

İstanbul Erkek Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olarak, 2000-2006 tarihleri arasında aynı fakültede Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisasını tamamlamıştır. Doçentlik ünvanını 2012 yılında Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde alan Tufan Cansever, tamamlayıcı tıp tedavisi eğitimine 2013 yılında Bioenerji ile başlamıştır. Türk Nöroşirürji Derneği (TND) ve Türk Omurga Derneği (TOD) üyelikleri bulunan Doç. Dr. Tufan Cansever’in uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Gökalp İşcan

Prof. Dr. Gökalp İşcan

Farmakognozi, Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Gökalp İşcan, aynı üniversitede Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalında öğretim üyeliği yapmaktadır. Yayımlanmış 50 makalesi, bilimsel kongrelerde sunulmuş 70’in üzerinde bildirisi bulunmaktadır. Araştırma projelerinde yürütücü, danışman ve araştırıcı olarak görevler almıştır. Doğal madde kimyası, mikrobiyal dönüşüm reaksiyonları, uçucu yağlar, doğal bileşiklerin biyolojik etkileri, bitkisel droglarda kalite kontrolü, tıbbi çaylar ve farmakope analizleri çalışma konuları arasındadır.

Prof. Dr. Murat Kartal

Prof. Dr. Murat Kartal

Farmakognozi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Fitoterapi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı’dır. Tıbbi bitkiler, bitkisel ürünler, bitkisel ilaçlar, bitkisel ham madde eldesi, kalite ve bitkisel ilaçların ruhsatlandırılması özel ilgi alanlarıdır. Aromaterapi, fitoterapi, fitokozmetik, doğal ilaçlar ve doğal ürünlerden ilaç ham maddesi eldesi konusunda yurt içi ve yurt dışında dersler ve seminerler vermiştir. Sağlık Bakanlığı’nda Komisyonlarda görev almaktadır, Aromaterapi Derneği Başkan Yardımcısı’dır. Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde eczacılık alanlarında ortak projeler kapsamında araştırmalar yapmıştır. Çoğunluğu yurt dışı yayınlar olmak üzere 120’nin üzerinde bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Melani Kovac

Kurucu, Dropsmith

Aromaterapist olan Melani Kovac Dropsmith’in kurucusudur. Son 10 yılını aromaterapiyi tanıtmaya ve öğretmeye adamıştır. Bu amaca hizmet etmek için farklı aromaterapi projelerini düzenlediği ve desteklediği Aromainstitut’u kurdu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yaşlı bakımevleri, hastaneler, kolejler, üniversiteler ve aromaterapiden yararlanabilecek veya aromaterapiyi uygulamalarına dahil edebileceğini umduğu herkesle işbirliği yaptı . Bilgi teknolojileri alanındaki geçmişi, merakı ve geniş bir öğrenci yelpazesine eğitim veren bir eğitimci olarak uçucu yağ üreticileri, satıcıları, hemşireler ve bilim adamları ile yaptığı işbirliklerinden ilhamla Dropsmith adını verdiği ve uçucu yağ kullanıcıları ile satıcılarını biraraya getirdiği küresel bir çevrimiçi platform tasarladı. Amacı, aromaterapiyi olabildiğince basit, eğlenceli, hassas ve güvenli hale getirmektir.

Rhiannon Lewis

International Clinical Aromatherapy Network, Fransa

1989 yılından bu yana klinik aromaterapi alanında çalışan Rhiannon Lewis, mesleğinde dünya çapında bir lider olarak kabul edilmektedir. Uzmanlık alanı, yaşamsal risk taşıyan hastaların karşılaştığı klinik zorluklara, kanıta dayalı aromatik çözümler sunmak olan Lewis, bunu, sağlık profesyonellerini klinik ortamlarda uçucu yağların kullanımı konusunda eğiterek başarmaktadır. Özel ilgi alanları kanser, yaşlı bakımı ve palyatif bakımda yaşam kalitesini artırmak olan ve dünyanın dört bir yanında ders veren Rhiannon Lewis, Uluslararası Klinik Aromaterapi Ağı (ICAN) Direktörü ve uluslararası “Botanica” konferans serisinin organizatörüdür. 2000 yılından bu yana Essential Oil Resource Consultants’da Direktörlük görevini sürdüren Lewis, Uluslararası Klinik Aromaterapi Dergisi’nin editörü ve Londra Kraliyet Marsden Hastanesi’nde düzenlenen “Klinik Aromaterapinin Temel Prensipleri” seminer serisinin de organizatörüdür.

Jacqui Stringer

Klinik ve Araştırma Müdürü, İngiltere

Hull Hemşirelik Okulu ve York Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Jacqui, ayrıca Tisserand Enstitüsü’nden Bütünsel Aromaterapi Diplomasına sahiptir. Doktorasını 2005 yılında Salford Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1997 yılından beri uçucu yağlarla klinik olarak çalıştığı akut kanser hastanesi The Christie NHS Trust’ta Tamamlayıcı Sağlık ve Refah departmanında Klinik ve Araştırma Lideri olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Buradaki rolü, uçucu yağ preparatlarının maksimum iyileşme/semptom desteğini kolaylaştırmak için
standart lisanslı ilaçlarla birlikte kullanımını içermektedir. Jacqui ayrıca departmanındaki araştırma programına liderlik etmekte, Manchester Üniversitesi Kanser Bilimleri Bölümü’nde ders vermekte ve Airmid Enstitüsü’nde elçi olarak görev yapmaktadır.

Marco Valussi

Gadoi Projesi Bilimsel Direktörü, İtalya

20 yıldır tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine çalışan Marco Valussi, eğitmenlik, yazarlık ve danışmanlık yapıyor. Ziraat kökenli olan Valussi, yüksek lisansını Londra Middlesex Üniversitesi’nde, Herbal Medicine alanında onur derecesiyle tamamlamış, aromaterapi eğitimini ise ITHMA (The Institute of Traditional Herbal Medicine and Aromatherapy)’de almıştır. Valussi şu anda İtalya’da, Verona yakınlarındaki dağlık bölgede “Gadoi” distilasyon projesinin bilimsel direktörlüğünü yapıyor. Ayrıca Nepal’in uçucu yağ üretim zincirini iyileştirmeyi amaçlayan bir başka projeyle, AB ve ABD pazarlarının taleplerini karşılamak için standartları yükseltmek üzere çalışıyor. Floransa ve Siena Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencilerine uçucu yağlar hakkında ders vermeye devam ediyor.

Prof. Dr. Funda Yağcı Acar

Kimya, Koç Üniversitesi

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan, doktora eğitimini ise 1999 yılında Southern Mississippi Üniversitesi’nde “Polimer Bilimi ve Mühendisliği” (Polymer Science and Engineering) alanında yapan Funda Acar Yağcı, doktora sonrası çalışmalarını GE Global Research Niskayuna merkezinde yürütmüştür. 2004 yılından itibaren Koç Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren ve kimya bölüm başkanı olan Funda Yağcı’nın odaklandığı alanlar arasında novel polimerler, manyetik nanopartiküller, biyoteknoloji için hibrit nanomateryaller, tıp ve enerji uygulamaları gibi konular yer almaktadır.