Danışmanlık & Araştırmalar

Platform Essencia Merkez Ekibi ile birlikte, çalışma alanlarında ilgili uzmanların yer aldığı modüler proje ekipleriyle danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Platform Essencia tarafından sunulan danışmanlık hizmetleri:

Danışmanlık hizmetlerimiz için bilgi alabilirsiniz,

Platform Essencia Araştırma Bölümü, aromaterapi ve bütünsel sağlık çerçevesindeki alanlarda yer almayı hedefleyen, kanıta dayalı uygulamaları eğitimlerinin bir parçası haline getirmiş ve bu yolla ilerlemeyi rehber edinmiş bir aromaterapi ve iyi yaşam okulu olan Platform Essencia’ nın kar amacı gütmeyen koludur.

Fav Icon Black

Platform Essencia, bu girişimiyle bütünsel sağlık uygulamaları ve davranışlarının güvenli, etkin ve kaliteli sunumunda kilit rol oynayan klinik araştırmaları planlamak ve uygulamak, yapılan çalışmaları yorumlamak ve bunları paylaşmak suretiyle bu alanda bilimsel bir birikim oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu girişimin amaçları arasında:

Platform Essencia’nın kar amacı gütmeyen bu kolu, hedeflerini Platform Essencia'nın desteği, bireysel katkılar, kurumsal bağışlar ve araştırma hibeleri yoluyla gerçekleştirir.