Platform Essencia Eğitimcileri, klinik aromaterapi, tıbbi ve aromatik bitkiler, sağlıklı ve iyi yaşam kapsamında; alanın gelişimine bilimsel katkı sağlayan, araştırmacı, derin bilgi sahibi, yetkin ve alanının uzmanı kişilerdir.

emine-akalin

Prof. Dr. Emine Akalın

Farmasötik Botanik | Türkiye

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Emine Akalın, İÜ Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Farmasötik Botanik Anabilim Dalında başlayan akademik hayatına yine aynı anabilim dalında devam etmiştir. İÜ Eczacılık Fakültesi’nde idareci olarak dekan ve dekan yardımcılığı yapmıştır. Akalın ayrıca eczacılıkta uzmanlık alanlarından “Fitofarmasi” alanının temellerini oluşturmak amacıyla EUKMOS üyesi ve Fakültesinin Fitofarmasi Uzmanlık Eğitim Koordinatörü olarak çalışmalarını yürütmektedir.

ayten-altintas

Prof. Dr. Ayten Altıntaş

Tıp Tarihi | Türkiye

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamlayan Ayten Altıntaş, ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı kadrosuna geçmiş, 1996 yılında profesör unvanını almıştır.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki 37 sene hizmetinden sonra Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalında çalışmalarına devam etmektedir.
Prof. Dr. Ayten Altıntaş araştırmalarını öncelikle Türk Tıp Tarihi konusunda yapmaktadır. Osmanlı tıbbı ve kokulu gülün tedavideki yeri, koku tarihi, Osmanlı’daki koku kültürü özellikle çalıştığı konulardır. Tıp Tarihi ve Etik konusunda ders notlarının dışında 240 araştırma makalesi, 9 adet kitabı vardır.

tufan-cansever

Doç. Dr. Tufan Cansever

Beyin ve Sinir Cerrahisi, Enerji Tıbbı | Türkiye

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olan 2000-2006 tarihleri arasında aynı fakültede Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisasını tamamlayan Tufan Cansever, 2012 yılında Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde doçent unvanını almıştır. Tamamlayıcı tıp tedavisi eğitimine 2013 yılında Bioenerji ile başlamıştır. Türk Nöroşirürji Derneği (TND) ve Türk Omurga Derneği (TOD) üyelikleri bulunan Doç. Dr. Tufan Cansever’in uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Far. Kimya Uzm. İlker Demirbolat

Farmasötik Kimya | Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya yüksek lisans derecesine sahip olan ve aynı bölümde doktorasına devam eden İlker Demirbolat,yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sentetik ve bitkisel ilaç üreten şirketlerin üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge departmanlarında yöneticilik yapmıştır.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde mesul müdür olarak görev alan Demirbolat, uçucu yağlar ve bitkisel kaynaklı bileşiklerin in-vitro ve in-vivo biyolojik aktiviteleri üzerine çalışmaktadır. Ayrıca bitkisel ham maddelerin üretimi, standardizasyonu, kalite kontrolü, yarı mamul ve mamule dönüştürülmesi süreçlerini de yönetmektedir.

Doç. Dr. Gökalp İşcan

Farmakognozi | Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Gökalp İşcan, aynı üniversitede Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalında öğretim üyeliği yapmaktadır. Yayımlanmış 50 makalesi, bilimsel kongrelerde sunulmuş 70’in üzerinde bildirisi bulunmaktadır. Araştırma projelerinde yürütücü, danışman ve araştırıcı olarak görevler almıştır. Doğal madde kimyası, mikrobiyal dönüşüm reaksiyonları, uçucu yağlar, doğal bileşiklerin biyolojik etkileri, bitkisel droglarda kalite kontrolü, tıbbi çaylar ve farmakope analizleri çalışma konuları arasındadır.

murat-kartal

Prof. Dr. Murat Kartal

Farmakognozi | Türkiye

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Fitoterapi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı’dır. Tıbbi bitkiler, bitkisel ürünler, bitkisel ilaçlar, bitkisel ham madde eldesi, kalite ve bitkisel ilaçların ruhsatlandırılması özel ilgi alanlarıdır. Aromaterapi, fitoterapi, fitokozmetik, doğal ilaçlar ve doğal ürünlerden ilaç ham maddesi eldesi konusunda yurt içi ve yurt dışında dersler ve seminerler vermiştir. Sağlık Bakanlığı’nda Komisyonlarda görev almaktadır, Aromaterapi Derneği Başkan Yardımcısı’dır. Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde eczacılık alanlarında ortak projeler kapsamında araştırmalar yapmıştır. Çoğunluğu yurt dışı yayınlar olmak üzere 120’nin üzerinde bilimsel makalesi bulunmaktadır.

rhiannon-lewis-wb

Rhiannon Lewis

International Clinical Aromatherapy Network | Fransa

1989 yılından bu yana klinik aromaterapi alanında çalışan Rhiannon Lewis, mesleğinde dünya çapında bir lider olarak kabul edilmektedir. Uzmanlık alanı, yaşamsal risk taşıyan hastaların karşılaştığı klinik zorluklara, kanıta dayalı aromatik çözümler sunmak olan Lewis, bunu, sağlık profesyonellerini klinik ortamlarda uçucu yağların kullanımı konusunda eğiterek başarmaktadır. Özel ilgi alanları kanser, yaşlı bakımı ve palyatif bakımda yaşam kalitesini artırmak olan ve dünyanın dört bir yanında ders veren Rhiannon Lewis, Uluslararası Klinik Aromaterapi Ağı (ICAN) Direktörü ve uluslararası “Botanica” konferans serisinin organizatörüdür. 2000 yılından bu yana Essential Oil Resource Consultants’da Direktörlük görevini sürdüren Lewis, Uluslararası Klinik Aromaterapi Dergisi’nin editörü ve Londra Kraliyet Marsden Hastanesi’nde düzenlenen “Klinik Aromaterapinin Temel Prensipleri” seminer serisinin de organizatörüdür.

Dr. Eda Uslu

Göğüs Hastalıkları, Sağlıklı Yaşam | Hayat Şimdi Platformu

Eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinde tamamlamış ve 15 yıl boyunca göğüs hastalıkları alanında Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmıştır. 2010 yılında Beykoz Devlet Hastanesinde Uyku Laboratuvarını kurarak ve Türkiye’nin sayılı akredite uyku laboratuvarları arasında yer almasını sağlamıştır. Tüm bunların yanı sıra Türk Toraks Derneği, Türk Tabipler Birliği, Sağlık Enstitüsü Derneği’nde aktif görevler almıştır. Tıp kariyeri devam ederken; iç yolculuğunda yürüyen diğer insanlarla karşılaşmak, onlarla sorularına cevaplar aramak, farkındalıklarını paylaşmak, öğrenmek, herkesin içindeki ışığı biraz daha parlattığına tanıklık etmek için farklı bir yola girerek 2013 yılında kendi sağlıklı yaşam danışmanlığı ve profesyonel koçluk şirketini kurmuştur.

Doç. Dr. Funda Acar Yağcı

Kimya | Koç Üniversitesi

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan, doktora eğitimini ise 1999 yılında Southern Mississippi Üniversitesi’nde “Polimer Bilimi ve Mühendisliği” (Polymer Science and Engineering) alanında yapan Funda Acar Yağcı, doktora sonrası çalışmalarını GE Global Research Niskayuna merkezinde yürütmüştür. 2004 yılından itibaren Koç Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Funda Yağcı’nın odaklandığı alanlar arasında novel polimerler, manyetik nanopartiküller, biyoteknoloji için hibrit nanomateryaller, tıp ve enerji uygulamaları gibi konular yer almaktadır.