Platform Essencia
Teslimat, İptal ve İade Kuralları

  1. Platform Essencia platformessencia.comsitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
  2. Alıcılar, satın aldıkları eğitim programının satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
  3. Satın alınan her bir eğitim programı, eğitimin gerçekleştirilmesinden en az 15 gün önce, Alıcı tarafından info@platfromessencia.com adresine yazılı bildirim yapılmak şartıyla iptal edilebilir. Satın alınan eğitimin iptal edilmesi durumunda, eğitim ücreti Alıcı’ya iade edilir.
  4. İptal talebinin, eğitime 15 günden daha az bir süre kalmışken iletilmesi durumunda herhangi bir iade yapılamayacaktır.
  5. Alıcı, satın aldığı eğitim programının bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının eğitim programını teslim yükümlülüğü sona erer.
  6. Eğitim programı teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan program bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, satıcı sözleşmeyi sona erdirir.
  7. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve eğitim programı süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir.
  8. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakden yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine bu ücret nakden ödenir.
  9. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması söz konus olabilir. Böylesi bir gecikmeden Satıcı sorumlu tutulamaz.
  10. Platform Essencia platformessencia.com eğitim sitesi tarafından satılan tüm eğitim programları Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 14 maddesinin ğ bendinde sayılan Cayma Hakkının Kullanılamadığı Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallardan olduğu için ürün satın alınıp eğitim programına erişim sağlandıktan sonra hiçbir şekilde iade söz konusu olamaz.