SAĞLIK PROFESYONELLERİNE YÖNELİK EĞİTİMLER

Klinik Bakımda Aroma-Psikoloji & Enerji Tıbbının Prensipleri

 • 11 Ekim | 12 Ekim | 13 Ekim, 2019
 • 09.30 – 16.30
 • Toplam 35 Saat

Sistematik ve kontrollü aromaterapi ve enerji tıbbı uygulamaları; bütünleyici sağlık bakış açısıyla değerlendirildiğinde, hem sağlık halinin devamına sağlanması hem de alınan klasik tedavilere katkı yaratılmasında oldukça önemli ve etkilidir.

Eczacı, Aromatolog Aslı Yazıcıoğlu koordinatörlüğünde, Doç. Dr. Tufan Cansever ile birlikte geliştirilen eğitimde, hem aromaterapi hem de enerji tıbbının prensipleri konuları işlenecektir. Özellikle kronik, psikolojik rahatsızlıklarda entegre ve multidisipliner bakış açısı oluşturulmasının önemi bilinmektedir. Eğitim sırasında, aromaterapi ve enerji tıbbı prensiplerinin sentezlenerek uygulayıcıların mevcut uygulamalarındaki stratejilerini geliştirmeleri ve terapilerindeki etkiyi artırmaları hedeflenmektedir. Böylece iyileşme sürecini ve hızını artıran etkilerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Eğitim ana başlıkları

 • Bilimsel veriler ışığında, uçucu yağlar ve kokuların psikofizyolojik faydaları
 • Kokunun nörofarmakolojik ve psikolojik mekanizmalarının incelenmesi
 • Kokunun ruh halleri, kognisyon, öğrenme, hafıza, beklenti ve davranış üzerindeki etkileri ile koku algısının şartlar, kültür farklılıkları, cinsiyet ve yaş gibi parametrelere göre gösterdiği değişkenlikler
 • Aromaterapinin psikolojik tedavilerle nasıl etkin ve pratik kullanılabileceğine dair bilgiler ve uygulamalar
 • Beyin ve enerji transferi sistemi hakkında bilgilendirme
 • Sinir sistemi, organlar ve bu organları birbirine bağlayan iletim yolları konusunda bilgilendirme
 • Enerji tıbbı ile hastalıkların şikayet ve bulgularını değerlendirme
 • İletişim sistemindeki sıkıntılar ve sebep oldukları çözme yolunda aromaterapinin etkisi

Eğitimdeki kazanımlar

Sağlık çalışanlarının içinden çıkamadığı durumlardan biri, esas şikayetlerinin yanı sıra birçok belirtiden bahseden hastalardır. Böyle bir durumda çaresiz bir şekilde diğer branşlardan yardım istenmektedir. Geleneksel Çin Tıbbı, bu öğreti içinde açıklanmış enerji akımı ile hastalara daha geniş bir perspektiften bakılabilmesine olanak vermektedir. Bu hastaların tedavilerine daha rahat ve güvenli şekilde dahil olmak ve bu seviyeye ulaşmak için ise vücuttaki ana enerji merkezleri ve bunların yan kollarını öğrenmek gerekmektedir. Bu eğitim ile organlardaki ve genel vücuttaki enerji iletimini uygun şartlara getirme yöntemlerine vakıf olunur. Ayrıca, şu ana kadar kullanılan bazı klasik yöntemlerin ne kadar yetersiz ve komplike olduğunu, hastalara daha basit yöntemlerle ne kadar faydalı olunabileceğini kavramak da mümkün olacaktır.

Eğitmenler

Doç. Dr. Tufan Cansever

Beyin ve Sinir Cerrahisi, Enerji tıbbı | Acıbadem Hastanesi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olan 2000-2006 tarihleri arasında aynı fakültede Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisasını tamamlayan Tufan Cansever, 2012 yılında Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde doçent unvanını almıştır. Tamamlayıcı tıp tedavisi eğitimine 2013 yılında Bioenerji ile başlamıştır. Türk Nöroşirürji Derneği (TND) ve Türk Omurga Derneği (TOD) üyelikleri bulunan Doç. Dr. Tufan Cansever’in uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Aslı Yazıcıoğlu

Eczacı, Aromatolog | Platform Essencia

“Klinik Aromaterapi” alanının ülkemizdeki öncüsü olan Aslı Yazıcıoğlu eğitimci, uluslararası konuşmacı ve klinik aromaterapi uzmanıdır. Sektör profesyonellerine özel eğitim programları düzenleyen, klinik araştırmalarının yanı sıra ürün geliştirme çalışmalarını sürdüren Aslı Yazıcıoğlu, Liv Hospital çatısı altında aromaterapi uygulamaları gerçekleştirmektedir. İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olan Aslı Yazıcıoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde uzman hekimler için düzenlenen Fitoterapi Sertifika Programı’nda ders vermektedir. Yazıcıoğlu sektörün çatı kuruluşu Aromaterapi Derneği’nin başkanıdır.

Eğitim Ücreti

3.000 TL (KDV Dahil) (3 Taksit ile ödeme yapılabilir)

Kimler Katılabilir?

Hekim (ve diğer klinisyenler), eczacı, hemşire, temel bilimler mezunları.
Eğitimde ayrıca sadece 5 kişilik üretici (uçucu veya sabit yağ) kontenjanı açılacaktır.

Kurs Ücretine Neler Dahildir?

 1. Ders içerikleri ve sunumlardan oluşan eğitim dosyası (+100 sayfa)
 2. 10 adet uçuçu yağ profili
 3. 1 Aylık Dropsmith aboneliği

Eğitim Günleri Tarihleri

 • 11 Ekim, Cuma, 2019
 • 12 Ekim, Cumartesi, 2019
 • 13 Ekim, Pazar, 2019

Eğitim Süresi

Toplam 35 Saat

Yer

Eğitim Katılım Formu