Sıkça Sorulan Sorular

Eğitimler İle İlgili
Eğitimler ile ilgili tüm bilgilere platformessencia.com/egitimler-hakkinda/ adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca +90 (536) 990 40 50 numaralı telefondan veya egitim@platformessencia.com adresine mail göndererek de iletişim kurmak mümkün.

Eğitim sonunda Platform Essencia Katılım Belgesi ve gereklilikler yerine getirdiğinde AIA onaylı Aromaterapi Eğitim Sertifikası almaya hak kazanılıyor.

AIA sertifikasyonu ile alandaki uluslararası yetkinlik belgelenmiş oluyor. Alanda yüksek standartlı eğitim koşulu ile bilinen AIA onaylı sertifika ile özellikle İngilizce konuşulan ülkelerde (İngiltere, ABD, Kanada, Avusturalya gibi) yetkinliğin belgelenmesi imkanına sahip olunabiliyor. Alınan sertifika ile; mesleki sınır, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde edinilen kapsamlı bilgileri kullanabilmek mümkün oluyor.

Türkiye’de Aromaterapist ünvanı bir meslek yasası ile tanımlı değildir ve henüz tam bir karşılığı bulunmuyor. Konu ile ilgili farklı kurumlar tarafından çeşitli düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Dünyadaki uygulamalara bakıldığında, farklı aromaterapi ekolleri ve ülkeler bazında değişiklik gösteren  düzenlemeler olduğu görülmektedir.

Öte yandan, sertifika aldıktan sonra aromaterapist ünvanının kullanılmasında bir kısıtlama olmamakla birlikte, aromaterapiyi uygulama alanının bireylerin kendi mesleki sınırları içerisinde olması gerekiyor.

Verilen eğitim ve sertifikasyon; hekim olmayan kişilere teşhis, tedavi etme, reçetelendirme yetkisi sağlamıyor. Aromaterapi; sağlıklı yaşam ve iyi olma halini destekleyici öneriler, hizmetler ve ürünler şeklinde uygulanabiliyor. 

Eğitimden tam verim alabilmek adına derslere aktif bir şekilde devam etmek önemlidir. Sertifikanın alınmasına hak kazanmak için derslere minimum %80 katılım gerekiyor.

AIA Sertifikalı Temel Aromaterapi Eğitimi meslek ayrımı yapılmadan, alanda doğru bir farkındalık yaratmak adına herkese açık olarak gerçekleşiyor. Ancak sağlık ve temel bilimler kökenli olmayan katılımcıların eğitim öncesinde kimya ve botanik derslerinden oluşan ön modülü tamamlaması gerekiyor.

AIA Sertifikalı Temel Aromaterapi Eğitimi’ni tamamlayanlar, dilerlerse kendilerine uygun ileri eğitimleri alabiliyorlar. Alanda derinleşmek ve kariyer yapmak isteyenler sunduğumuz 2  eğitimden birisini seçebiliyorlar:

1-Profesyonel Aromaterapi ve Doğal Kozmetik Eğitimi; Tıbbi ve aromatik bitki tarımı yapmak isteyen, aromaterapi ürünleri veya doğal kozmetik marka çıkarmak isteyen kişilere yönelik olarak veriliyor. Buradaki müfredatta aromaterapi ile ilgili konular dışında; iş becerileri, marka yönetimi, yasal düzenlemeler ve ruhsatlandırma gibi konular da müfredatta işleniyor.  

2-Uygulamalı Aromaterapi Eğitimi; İstinye Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Aromaterapi disiplininin klinik alandaki araştırma ve uygulamalarına yönelik multidisipliner yapı ile geliştirecek bu programı başarıyla tamamlayan katılımcılara, Türkiye’de ve yurt dışında klinik stajların sağlanması planlanmaktadır.

Platform Essencia (Eski adıyla Klinik Aromaterapi), ilk defa 2017 yılında gerçekleştirdiği “Temel Aromaterapi” eğitimi ile Türkiye’de ilk interdisipliner ve uzun süreli aromaterapi eğitimlerini başlatmıştır. Platform Essencia eğitim programları; Eczacı, Aromatolog Aslı Yazıcıoğlu tarafından, uzun yıllardır bu alanda yürüttüğü klinik ve medikal çalışmalar, aldığı uluslararası eğitimler, katıldığı uluslararası konferans ve araştırma projelerinden harmanlanmış, bilimsel ile gelenekseli sentezleyen, sektörün gelişimine hizmet edecek, bu alandaki profesyonel ve kişisel ihtiyaçlara sağlam bir zemin üzerinde yanıt verecek şekilde oluşturulmuştur.

Platform eğitmenleri, verilecek eğitim alanında uzmanlaşmış, alanın gelişimine yürüttükleri uluslararası çalışmalar ve araştırmalar ile bilimsel katkı sağlayan araştırmacı ve sağlık uzmanlarından oluşmaktadır.

Bütünsel bakış açısıyla sunulan eğitimlerde sadece teorik ve uygulamalı aromaterapi değil Kimya, Botanik, Temel Anatomi ve Fizyoloji bilgisi gibi temel bilimlerden içerikler de sunuluyor. Hibrit öğrenme yöntemler kullanarak ve dersleri zamana yayarak, verilen haftalık çalışmalar ile bilginin derinleşmesi hedefleniyor. Aromaterapi formül ezberletmek olmadığı için, olgu bazında aromaterapötik girişimlerin tasarlanabilmesi için gerekli bilgiler ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor.

Platform Essencia, aromaterapi alanında sadece Türkiye’de değil, dünyadaki aromaterapi eğitim kurumları içinde ilgi gören ve modellenen bir kurum olmaya devam ediyor.

AIA (Alliance of International Aromaterapists), ileri derece Aromaterapi uygulayıcıları ve eğitmenleri için profesyonel, bilimsel ve klinik uygulamalara ve günümüz tekniklerine, teknolojisine ve son bulgulara uygun kapsamlı eğitim standartları oluşturan ve sürdüren ABD menşeili uluslarası bir kuruluştur. Mevcut aromaterapi kurumları arasında çok seçici ve yüksek eğitim standartları talep eden bir kurum olmasıyla da bilinir.

Platform Essencia’nın AIA akreditasyonunu tercih etmesinin sebebi AIA standartlarının mevcut araştırmaları yansıtması, AIA’nın öğretilen bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için bu standartları düzenli olarak revize etmesi ve dolayısıyla Platform Essencia’nın eğitim bakış açısıyla daha fazla örtüşmesidir.

İlgili eğitim tamamlanıp sertifikasyon alındıktan sonra üyelik aidatının da ödenmesi ile AIA üyesi olunabiliyor. Konuyla ilgili bilgilendirmeler dersler sırasında yapılıyor.

Diğer

Platform Essencia ürün satışı yapmamakta, aromaterapi ve iyi yaşam alanında bilimsel bir eğitim, araştırma ve danışmanlık platformu olarak hizmet vermektedir. Bununla birlikte eğitimler sırasında ve eğitimleri destekleyici uygulamalı aromaterapi derslerinde kullanmak üzere uçucu yağ, sabit yağ ve ürün hazırlama kitleri veriliyor.

Bu ürünler, gerekli kalite standartlarını sağlayan üreticilerden tedarik ediliyor. Eğitimler sırasında sağlanan tedarikçi kaynak listesi ile bu bilgiler paylaşılıyor.

Platform Essencia olarak bu konuda marka ismi vermeyi tercih etmiyoruz. Uçucu yağlarda kalite standartları ve uçucu yağ etiketinde bulunması gereken bilgiler konusunda hazırladığımız blog yazılarımızı ve sosyal medya paylaşımlarımızı inceleyerek bilgi edinebilirsiniz.