Temel Aromaterapi Eğitimi 2020/1

PROFESYÖNELLERE YÖNELİK

AIA Logo

Eğitim Kayıt Ücreti: 6,500 + KDV
Erken Kayıt Tarihi: 5 Mayıs’a kadar

Kredi Kartlarına vade farksız 3 taksit yapılmaktadır.

GEÇMİŞ EĞİTİM

Platform Essencia (Eski adıyla Klinik Aromaterapi), ilk defa 2017 yılında başlattığı “Temel Aromaterapi” kurslarıyla Türkiye’de ilk interdisipliner ve uzun süreli aromaterapi eğitimlerini başlattı.

Bugün alanda faaliyet gösteren ve öne çıkan eğitimciler, aromaterapi ve doğal kozmetik alanında faaliyet gösteren marka sahipleri ve teknik kadroları, hekimler, eczacılar, fizyoterapistler, hemşireler, sağlık koçları, aromatik ve tıbbi bitki üreticileri Platform Essencia’ dan eğitim almışlardır.

2020 yılında 7.si düzenlenen Temel Aromaterapi Eğitimi, sürekli gelişmek ve derinleşmek üzerine kurduğu felsefesi ile örneklenen bir eğitim modeli olmaya devam etmektedir.

Platform Essencia, çalışmalarını, aromaterapi disiplinin ve bütünleyici alanlarının ülkemizde ve dünyada en doğru şekilde işlenmesine ve gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalarını yürütmektedir.

online-education-pen2.jpg

Temel Aromaterapi Eğitim Müfredatı Neden Farklı?

Aromaterapi ile ilgili kurs veya eğitimler sadece formülasyonlar etrafında yapılandığında, dersler zamana yayılarak yapılmadığında ve bilgilerin derinleşmesi için karma yöntemler kullanılmadığında aromaterapinin özü olan “bilim ve sanat” bağlantısı kurulamıyor, bütünsel bakış açısı oluşturulamıyor.

Platform Essencia eğitim müfredatını ve araçlarını; aromaterapi alanında oluşturulmuş geleneksel ve uygulamaya yönelik bilgiler ve uygulamalar, düzenli takibi yapılan güncel yayınlar ve klinik araştırmalar, konferanslar ve gelişmelerden süzülen bilimsel veriler, modern aromaterapi yazılımları ile birleştirerek oluşturuyor.

Derslerde sadece teorik ve uygulamalı aromaterapi değil, aynı zamanda kimya ve botanik gibi temel bilimler, kokulu bitkilerin tarihi, modern aromaterapinin tarihçesi, uçucu yağ monografları, aromaterapide kullanılan taşıyıcılar, aromaterapötik ürünlerdeki kalite ve güvenli kullanımlar konuları işleniyor. Ayrıca temel anatomi ve fizyoloji bilgisi, sağlık tarihi ve bütünsel sağlık felsefesi, biyoenerji, eft ve mindfulness gibi dersler ile bedensel ve zihinsel seviyedeki bütünsel sağlık ve iyilik bilgileri, teknikleri aktarılıyor. Eğitimin odağında bulunan bilimsel içerik ve zenginlik, üniversite düzeyinde yapılabilecek klinik çalışmalara bile zemin yaratarak alandaki bilgi birikimine katkı sağlıyor.

Platform Essencia Temel Aromaterapi Eğitimi, kapsamlı müfredatı ve güçlü altyapısıyla, farklı meslek gruplarından gelen ve üst seviyede aromaterapi eğitimi almak isteyen kişileri buluşturuyor.

AIA Uluslarararası Akreditasyonu

Platform Essencia, 2020 Nisan ayı itibarı ile, Amerika merkezli AIA (Alliance of International Aromatherapists)’ın onayladığı ve dünyada sadece 8 tane olan eğitim kurumlarından birisi oldu!

Platform Essencia, kendi müfredatı ile birlikte AIA eğitim standartları doğrultusunda yaptığı yeni çalışmalar sonucunda 100 saatlik “Platform Essencia Temel Aromaterapi Eğitimi” için AIA Level 1 akreditasyonu sağlamıştır. Eğitimi tamamlayan öğrenciler uluslarası geçerliliği olan AIA Level 1 sertifikası almaya hak kazanacaktır.

AIA ile ilgili detaylı bilgi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Temel Aromaterapi Eğitimine
Kimler Katılabilir?

 • Kendi mesleki uygulamalarına dünyada ilk üç tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden olan etkin ve güvenli aromaterapi uygulamalarını eklemek isteyen hekim, eczacı, fizyoterapist, hemşire psikolog gibi sağlık profesyonelleri
 • Aromaterapi alanında farklı kollarda profesyonel olarak derinleşmek isteyen kimyager, biyolog, kimya mühendisi, biyomühendis, gıda mühendisi gibi meslek mensupları
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiricileri veya doğal kozmetik üreticileri
 • Aromaterapiye ilgi duyan veya bu alanda kariyer yapmak isteyenler

Modüller

Eğitimler; sınıf dersleri ve online sınıf dersleri şeklinde yapılacak olup, ayrıca özel online eğitim altyapımız “Platform Essencia Network” (PEN) üzerinden şifre ile gireceğiniz kişisel hesaplarınızdan dersleri destekleyici çeşitli içeriklere (konu özetleri, ek kaynaklar, terimler sözlüğü, videolar, çalışma soruları vb.) erişmek mümkün olacaktır.

pen-logo-son.png
Yükümlülüklerini yerine getirerek eğitimi başarı ile tamamlayan öğrenciler, aromaterapi alanında dünyadaki en prestijli kurumlardan biri olan International Alliance of Aromatherapists (AIA) onaylı ve uluslararası geçerli AIA Level 1 sertifikası almaya hak kazanacaktır. Katılımcılar eğitim süreci sona erdikten sonra da online eğitim ve paylaşım altyapımız PEN’e bağlanarak güncellenen içeriklere, proje bazlı grup çalışmalarına ve forumlara ulaşabilecektir. Sınıf içi online eğitimler 4 ayrı haftasonu Cumartesi ve Pazar günleri tam gün olarak gerçekleştirilecek olup 8 gün / 64 saat olarak planlanmıştır. Sınıf içi online eğitimlerin yanı sıra yapılacak online bireysel çalışmalar ile toplam eğitim süresi 100 saattir. 100 saatlik Platform Essencia Temel Aromaterapi Eğitimi (AIA Level 1) aşağıda yer alan konuları kapsayacak şekilde 3 modül olarak düzenlenmiştir.

1. Modül

 • Kokunun tarihsel serüveni, aromatik bitkilerin tarihteki sağlık ve güzellik amaçlı kullanımları
 • Modern Aromaterapinin tarihçesi, gelişimi ve temelleri
 • Dünyada Aromaterapi kurumları ve farklı ekoller
 • Uçucu yağlar ve aromatik ekstrelerin elde edilme yöntemleri
 • Aromaterapide kalite ve güvenlik konuları
 • Temel botanik bilgileri, mikroskobik ve makroskobik incelemeler
 • Temel organik kimya ve uçucu yağ ve sabit yağların fitokimyası
 • 30 uçucu yağ profilininin, geleneksel uygulamalar ve kanıta dayalı çalışmalar ışığında terapötik ve iyileştirici etkilerinin incelenmesi

2. Modül

 • Koku fizyolojisi, kokunun insan psikolojisi üzerindeki etkileri
 • Psikonöroimmunoloji
 • Aromaterapide kullanılan 20 sabit yağ profilinin ve diğer taşıyıcıların (Aloe vera jel, tuzlar, kil vb) incelenmesi ve farklı durumlarda hangisinin tercih edilebileceği
 • Cilt anatomisi ve fizyolojisi
 • Uygulama yöntemleri
 • Etkin ve güvenli formülasyon oluşturma
 • Farklı perspektifler ile karışım hazırlama teknikleri
 • Bütünsel sağlık felsefesi
 • Meridyenler, çakralar ve biyoenerji uygulamaları
 • Mindfulness
 • Uygulamalı Aromaterapi çalışmaları

3. Modül

 • Temel anatomi ve fizyoloji
 • Vücut sistemlerinde görülen patolojilere göre uygulanabilecek aromaterapötik girişimler ile ilgili formülasyon örnekleri
 • Konsültasyon becerileri ve terapötik ilişki ile ilgili temel bilgiler
 • Araştırma Yöntemleri ile ilgili temel bilgiler
 • Aromaekonomi
 • Küçük işletmelerde uygulamalar ile ilgili temel bilgiler
 • İş ve pazarlama planı hazırlanması ile ilgili temel bilgiler
 • Etik

Eğitmenler & Konuşmacılar

Temel Aromaterapi Eğitimi, Platform Essencia kurucusu Ecz. Aslı Yazıcıoğlu ile birlikte, eğitim ana başlıklarında konusunun uzmanı akademisyenler, araştırmacılar ve sağlık profesyonelleri tarafından yürütülüyor.

Aromaterapi | Platform Essencia Platform Essencia’nın kurucusu olan Aslı Yazıcıoğlu, Terakki Lisesi ve İ.Ü. Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. İngiltere Brighton Üniversitesi’nde pazarlama eğitimi aldı, Koç Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansını (MBA) tamamladı. İş hayatına ilaç sektöründe onkoloji alanında sorumlu ürün müdürü olarak başlayarak yeni nesil onkoloji ürünlerinin Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarında bulundu. Eczane eczacılığı yaptığı süre içinde, aromaterapi ve uçucu yağlar üzerindeki araştırmalarını derinleştirdi. Deneyim ve gözlemlerini etkisiyle, kanıta dayalı diğer tedavi seçenekleriyle daha yakın çalışmaya ve zararlı yan etkiler olmadan daha yumuşak bir sağlık bakımı yaklaşımı sunmaya karar verdi. Aromaterapi alanında önemli uluslararası otoritelerden eğitimler aldı. 2016 yılında, Türkiye’de hastane çatısı altında yapılan ilk “Klinik Aromaterapi uygulamaları”nı başlatan Yazıcıoğlu, Liv Hospital Ulus Hastanesi’nde “Klinik Aromaterapi Uzmanı” olarak çalıştı. Klinik Aromaterapi alanında en önemli uluslararası organizasyon olan Botanica’nın da Türkiye elçisi olan Aslı Yazıcıoğlu, eğitim çalışmalarının yanı sıra global ve sektöre yön veren konferanslarda Türkiye’yi temsilen konuşmalar yapmaya, bilimsel kadrolarında etkin görevler üstlendiği uluslararası organizasyonlara içerik danışmanlığı vermeye devam ediyor.
Farmasötik Botanik | İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Emine Akalın, İÜ Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda başlayan akademik hayatına yine aynı anabilim dalında devam etmiştir. İÜ Eczacılık Fakültesi’nde idareci olarak dekan ve dekan yardımcılığı yapmıştır. Akalın aynı zamanda eczacılıkta uzmanlık alanlarından “Fitofarmasi” alanının temellerini oluşturmak amacıyla EUKMOS üyesi ve Fakültesinin Fitofarmasi Uzmanlık Eğitim Koordinatörü olarak çalışmalarını yürütmektedir.
Beyin ve Sinir Cerrahisi, Enerji Tıbbı | Türkiye İstanbul Erkek Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olarak, 2000-2006 tarihleri arasında aynı fakültede Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisasını tamamlamıştır. Doçentlik ünvanını 2012 yılında Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde alan Tufan Cansever, tamamlayıcı tıp tedavisi eğitimine 2013 yılında Bioenerji ile başlamıştır. Türk Nöroşirürji Derneği (TND) ve Türk Omurga Derneği (TOD) üyelikleri bulunan Doç. Dr. Tufan Cansever’in uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunmaktadır.
Farmasötik Kimya | Bezmialem Vakıf Üniversitesi Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya yüksek lisans derecesine sahip olan ve aynı bölümde doktorasına devam eden İlker Demirbolat,yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sentetik ve bitkisel ilaç üreten şirketlerin üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge departmanlarında yöneticilik yapmıştır.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde mesul müdür olarak görev alan Demirbolat, uçucu yağlar ve bitkisel kaynaklı bileşiklerin in-vitro ve in-vivo biyolojik aktiviteleri üzerine çalışmaktadır. Ayrıca bitkisel ham maddelerin üretimi, standardizasyonu, kalite kontrolü, yarı mamul ve mamule dönüştürülmesi süreçlerini de yönetmektedir.
Farmakognozi | Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Gökalp İşcan, aynı üniversitede Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalında öğretim üyeliği yapmaktadır. Yayımlanmış 50 makalesi, bilimsel kongrelerde sunulmuş 70’in üzerinde bildirisi bulunmaktadır. Araştırma projelerinde yürütücü, danışman ve araştırıcı olarak görevler almıştır. Doğal madde kimyası, mikrobiyal dönüşüm reaksiyonları, uçucu yağlar, doğal bileşiklerin biyolojik etkileri, bitkisel droglarda kalite kontrolü, tıbbi çaylar ve farmakope analizleri çalışma konuları arasındadır.
Farmakognozi | Bezmialem Vakıf Üniversitesi Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Fitoterapi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı’dır. Tıbbi bitkiler, bitkisel ürünler, bitkisel ilaçlar, bitkisel ham madde eldesi, kalite ve bitkisel ilaçların ruhsatlandırılması özel ilgi alanlarıdır. Aromaterapi, fitoterapi, fitokozmetik, doğal ilaçlar ve doğal ürünlerden ilaç ham maddesi eldesi konusunda yurt içi ve yurt dışında dersler ve seminerler vermiştir. Sağlık Bakanlığı’nda Komisyonlarda görev almaktadır, Aromaterapi Derneği Başkan Yardımcısı’dır. Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde eczacılık alanlarında ortak projeler kapsamında araştırmalar yapmıştır. Çoğunluğu yurt dışı yayınlar olmak üzere 120’nin üzerinde bilimsel makalesi bulunmaktadır.
Yazar, Araştırmacı ve Parfümör Vedat Ozan (d. 1959), İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Lisansüstü Programı’nda “Koku ve Duyuların Kültürel Tarihi” adlı dersin eğitmenidir. Duyular, duyular arası geçişkenlikler, koku ve tat duyularının çalışma ve algılanma mekanizmaları ve bunların kültürel izdüşümleriyle ilgilenen, bu bağlamda muhtelif eğitim programları yürüten Ozan’ın çeşitli dergilerde yayınlanan makalelerinin yanı sıra “Kokular Kitabı”, “Kokular Kitabı Parfümler”, “Kokular Kitabı Kültürler” ve “Kokular Kitabı Lezzetler” isimli dört adet kitabı mevcuttur. “Kokular Kitabı Lezzetler”, 2019 yılında Gourmand World Cookbook Awards tarafından “Food Writing” kategorisinde ödüllendirilmiştir.
Göğüs Hastalıkları, Sağlıklı Yaşam | Hayat Şimdi Platformu Eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinde tamamlamış ve 15 yıl boyunca göğüs hastalıkları alanında Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmıştır. 2010 yılında Beykoz Devlet Hastanesinde Uyku Laboratuvarını kurarak ve Türkiye’nin sayılı akredite uyku laboratuvarları arasında yer almasını sağlamıştır. Tüm bunların yanı sıra Türk Toraks Derneği, Türk Tabipler Birliği, Sağlık Enstitüsü Derneği’nde aktif görevler almıştır. Tıp kariyeri devam ederken; iç yolculuğunda yürüyen diğer insanlarla karşılaşmak, onlarla sorularına cevaplar aramak, farkındalıklarını paylaşmak, öğrenmek, herkesin içindeki ışığı biraz daha parlattığına tanıklık etmek için farklı bir yola girerek 2013 yılında kendi sağlıklı yaşam danışmanlığı ve profesyonel koçluk şirketini kurmuştur.
Kimya | Koç Üniversitesi Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan, doktora eğitimini ise 1999 yılında Southern Mississippi Üniversitesi’nde “Polimer Bilimi ve Mühendisliği” (Polymer Science and Engineering) alanında yapan Funda Acar Yağcı, doktora sonrası çalışmalarını GE Global Research Niskayuna merkezinde yürütmüştür. 2004 yılından itibaren Koç Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren ve kimya bölüm başkanı olan Funda Yağcı’nın odaklandığı alanlar arasında novel polimerler, manyetik nanopartiküller, biyoteknoloji için hibrit nanomateryaller, tıp ve enerji uygulamaları gibi konular yer almaktadır.

Platform Essencia Temel Aromaterapi Eğitimi ile aşağıdaki kazanımlara sahip olabileceksiniz:

 • Aromaterapi ile kendi mesleki uygulamalarınızı birleştirerek mevcut faaliyetinizde sinerji ve farklılaşma yaratmak
 • Aromaterapi uygulamalarının etkin ve güvenli bir şekilde; keyif, kişisel bakım, kozmetik veya tamamlayıcı bir tedavi (uygun nitelikteki sağlık profesyonelleri için) olarak nasıl kullanılacağı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Alandaki interdisipliner eğitimciler ve sunduğumuz farklı öğrenme teknikleri ile hem bilimsel hem güncel hem de uygulamaya yönelik altyapı sahibi olmak
 • Aromaterapi, doğal kozmetik alanlarında ürün araştırması ve geliştirmesi, markalaşma süreçleri hakkında temel bilgilere sahip olmak
 • Aromaterapi alanında araştırma ve klinik çalışma yapabilmeye yönelik kaynaklar ve bilgilere ulaşabilmek
 • Bütünsel sağlık konsepti içerisinde Aromaterapi disiplinini kavrarken önce kendinize ve sonra da diğer kişilere iyi gelme becerisine sahip olmak
 • Alanda kaynaklar, içerikler, networking imkanları sunacak PEN (Platform Essencia Network) üyesi olmak

Eğitim Yeri ve Tarihleri

Eğitimler online olarak yapılacaktır.

 • 16 Mayıs ve 17 Mayıs, 2020
 • 30 Mayıs ve 31 Mayıs, 2020
 • 13 Haziran ve 14 Haziran, 2020
 • 27 Haziran ve 28 Haziran, 2020

Eğitim Ücretlerine Neler Dahildir?

 • Sınıf dersleri ve online dersler
 • Eğitim dosyası
 • PEN üyeliği
 • 4 Aylık Ücretsiz  Dropsmith üyeliği
 • İndirimli LabAroma üyeliği
 • 30 adet uçuçu yağ profili
 • Karışım hazırlama kiti

Ücret ve Ödemeler

Eğitim Kayıt Ücreti: 6,500 + KDV
Erken Kayıt Ücreti: 6,000 + KDV
Erken Kayıt Tarihi: 5 Mayıs’a kadar

Online eğitim paneline ulaşım için 14 Mayıs tarihine kadar ödemenin tamamlanması gerekmektedir.

Kredi Kartlarına vade farksız 3 taksit yapılmaktadır.

Banka Bilgileri

YAPI KREDİ BANKASI,
TR14 0006 7010 0000 0091 1829 50

Hesap Sahibi:
ADS Kozmetik Üretim, Araştırma, Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti

Platform Essencia'nın güncel eğitimleri

İleri Eğitim

Klinik Aromaterapi Eğitimi 2022/1

Platform Essencia’nın İstinye Üniversitesi işbirliği ile ve sadece sağlık profesyonellerine yönelik olarak düzenleyeceği ileri düzey eğitimi “Klinik Aromaterapi” 2021 yılında sizlerle buluşacak. Eğitim programı ve içeriğine dair çalışmalarımız devam etmekte olup en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın!

Eğitimi İnceleyin →
İyi Yaşam Eğitimleri

Kendine İyi Gelme Bilimi Eğitimleri

“Klinik Aromaterapi ve İyi Yaşam” mottomuz ile yeni bir eğitim serisine başlıyoruz! Sağlıklı ve iyi olma hali beden, zihin ve bilinç boyutlarında bağlantılı ve çok katmanlı olduğundan; “Kendine İyi Gelme Bilimi” adını verdiğimiz bu eğitim serimiz de multidisipliner yaklaşımla birden fazla modül içeriyor. Dilerseniz tüm modüllere katılabilir, dilerseniz en çok ihtiyaç duyduğunuza inandığınız modülleri seçebilirsiniz.

Eğitimi İnceleyin →
Uzman Eğitim

Doğal Kozmetik Girişimcileri İçin Yol Haritası Eğitimi

Doğal Kozmetik alanında ürün ve marka çıkarmak isteyen veya hâlihazırda formülasyonları olan ve markasını geliştirmek isteyen girişimciler için düzenlediğimiz bu eğitim, alanda baştan sona tüm süreçleri ve dikkat edilmesi gereken konuları öğreterek gereksiz zaman ve bütçe kayıplarını minimize etmeyi hedefliyor.

Eğitimi İnceleyin →