SAĞLIK PROFESYONELLERİNE YÖNELİK EĞİTİMLER

Temel Aromaterapi Eğitimi 2019

 • 21-22 Eylül | 19-20 Ekim | 9-10 Kasım | 30 Kasım -1 Aralık | 20-21-22 Aralık, 2019
 • 09.00 – 16.30
 • Toplam 100 Saat

Aromaterapi disiplinini, aromaterapide kullanılan ürün ve teknikleri; kendi mesleki faaliyetlerinde kullanmak isteyen kişiler için tasarlanmış temel bir eğitimdir.

100 saatten oluşturulmuş eğitimin amacı; sağlık profesyonellerinin mesleki faaliyetlerinde aromaterapiyi, “bilimsel ve geleneksel” bilgilerin ışığında, etkin ve güvenli bir şekilde kullanmasının sağlanmasıdır. Bu eğitim programı, konuyla ile ilgili uluslararası akreditasyon sağlayan kurumların verdiği “Temel Aromaterapi” müfredatıyla uyumludur ve Türkiye’nin kendi  ihtiyaç ve gereklilikleri ile zenginleştirilmiştir.

Eğitimlerde sağlanan yoğun bilimsel ve teorik içerik, Bezmialem Fitoterapi Merkezi’nde yapılan uygulamalı dersler ile desteklenmekte olup, öğrenilen bilgilerin derinleşmesini, pratikleşmesini, konuyla ilgili muhakeme ve analiz becerilerinin de gelişimini sağlamaktadır. Eğitimlerde Platform Essencia kurucusu Ecz. Aslı Yazıcıoğlu ile birlikte, eğitim ana başlıklarında konusunun uzmanı eğitmenler yer almaktadır. Ayrıca 100 saat süren bu eğitim, yine tarafımızca sağlanacak ileri eğitimler ile, “Profesyonel Aromaterapist” olmak isteyen kişilere yönelik ek modül için de alt yapı oluşturmaktadır.

Profesyonellere yönelik Temel Aromaterapi Eğitimi, Platform Essencia (eski adıyla Klinik Aromaterapi) tarafından organize edilmekte olup, Türkiye’de konuyu böylesine güncel ve multidisipliner şekilde ele alan ilk ve bağımsız,  aynı zamanda öncü eğitimdir.

Eğitim ana başlıkları

 • Kokunun tarihsel serüveni ve aromatik bitkilerin tarihteki kullanımları
 • Aromaterapinin temelleri, tanımlar, konseptler ve modern aromaterapinin gelişimi
 • Aromatik bitkilerin temel botanik bilgileri, mikroskobik ve makroskobik incelenmesi
 • Koku duyusu, kokunun insan psikolojisi üzerindeki etkileri
 • Aromaterapide kullanılan uçucu yağ, hidrosol ve sabit yağların elde edilme yöntemleri, kalite ve güvenlik konuları
 • Aromaterapinin uygulama yöntemleri ve hangi olguda hangi yöntem veya uygulama tercihlerinin yapılabileceği
 • Farklı ekoldeki aromaterapi yaklaşımları ile terapi stratejisi oluşturulması
 • Aromaterapide güvenilir araştırma kaynakları ve araştırma makalesinde olması gereken bileşenler
 • 30 uçucu yağ profilininin, geleneksel uygulamalar ve kanıta dayalı çalışmalar ışığında terapötik ve iyileştirici etkilerinin incelenmesi
 • 20 sabit yağ profilinin ve aromaterapide kullanılan diğer taşıyıcıların (Aloe vera jel, tuzlar, kil vb) incelenmesi ve farklı durumlarda hangisinin seçilebileceği ile ilgili ipuçları
 • Temel anatomi ve patofizyoloji
 • Farklı perspektifler ile yaratıcı karışım hazırlama teknikleri
 • Etkin ve güvenli formülasyon oluşturma
 • Enerji tıbbı, mindfulness uygulamaları ve bütünsel sağlık kavramı
 • Olgu sunumları (Grup çalışması) ve değerlendirmeleri

Genel Eğitim Koordinatörü

Aslı Yazıcıoğlu

Eczacı, Aromatolog | Platform Essencia

“Klinik Aromaterapi” alanının ülkemizdeki öncüsü olan Aslı Yazıcıoğlu eğitimci, uluslararası konuşmacı ve klinik aromaterapi uzmanıdır. Sektör profesyonellerine özel eğitim programları düzenleyen, klinik araştırmalarının yanı sıra ürün geliştirme çalışmalarını sürdüren Aslı Yazıcıoğlu, Liv Hospital çatısı altında aromaterapi uygulamaları gerçekleştirmektedir. İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olan Aslı Yazıcıoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde uzman hekimler için düzenlenen Fitoterapi Sertifika Programı’nda ders vermektedir. Yazıcıoğlu sektörün çatı kuruluşu Aromaterapi Derneği’nin başkanıdır.

Diğer Eğitmen ve Konuşmacılar

Prof. Dr. Ayten Altıntaş

Tıp Tarihi ve Etik | Medipol Üniversitesi

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamlayan Ayten Altıntaş, ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı kadrosuna geçmiş, 1996 yılında profesör unvanını almıştır.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki 37 sene hizmetinden sonra Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalında çalışmalarına devam etmektedir.
Prof. Dr. Ayten Altıntaş araştırmalarını öncelikle Türk Tıp Tarihi konusunda yapmaktadır. Osmanlı tıbbı ve kokulu gülün tedavideki yeri, koku tarihi, Osmanlı’daki koku kültürü özellikle çalıştığı konulardır. Tıp Tarihi ve Etik konusunda ders notlarının dışında 240 araştırma makalesi, 9 adet kitabı vardır.

Prof. Dr. Emine Akalın

Farmasötik Botanik | İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Emine Akalın, İÜ Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Farmasötik Botanik Anabilim Dalında başlayan akademik hayatına yine aynı anabilim dalında devam etmiştir. İÜ Eczacılık Fakültesi’nde idareci olarak dekan ve dekan yardımcılığı yapmıştır. Akalın ayrıca eczacılıkta uzmanlık alanlarından “Fitofarmasi” alanının temellerini oluşturmak amacıyla EUKMOS üyesi ve Fakültesinin Fitofarmasi Uzmanlık Eğitim Koordinatörü olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Doç. Dr. Tufan Cansever

Beyin ve Sinir Cerrahisi, Enerji Tıbbı | Acıbadem Hastanesi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olan 2000-2006 tarihleri arasında aynı fakültede Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisasını tamamlayan Tufan Cansever, 2012 yılında Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde doçent unvanını almıştır. Tamamlayıcı tıp tedavisi eğitimine 2013 yılında Bioenerji ile başlamıştır. Türk Nöroşirürji Derneği (TND) ve Türk Omurga Derneği (TOD) üyelikleri bulunan Doç. Dr. Tufan Cansever’in uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Far. Kimya Uzm. İlker Demirbolat

Farmasötik Kimya | Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya yüksek lisans derecesine sahip olan ve aynı bölümde doktorasına devam eden İlker Demirbolat,yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sentetik ve bitkisel ilaç üreten şirketlerin üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge departmanlarında yöneticilik yapmıştır.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde mesul müdür olarak görev alan Demirbolat, uçucu yağlar ve bitkisel kaynaklı bileşiklerin in-vitro ve in-vivo biyolojik aktiviteleri üzerine çalışmaktadır. Ayrıca bitkisel ham maddelerin üretimi, standardizasyonu, kalite kontrolü, yarı mamul ve mamule dönüştürülmesi süreçlerini de yönetmektedir.

Prof. Dr. Murat Kartal

Farmakognozi | Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Fitoterapi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı’dır. Tıbbi bitkiler, bitkisel ürünler, bitkisel ilaçlar, bitkisel ham madde eldesi, kalite ve bitkisel ilaçların ruhsatlandırılması özel ilgi alanlarıdır. Aromaterapi, fitoterapi, fitokozmetik, doğal ilaçlar ve doğal ürünlerden ilaç ham maddesi eldesi konusunda yurt içi ve yurt dışında dersler ve seminerler vermiştir. Sağlık Bakanlığı’nda Komisyonlarda görev almaktadır, Aromaterapi Derneği Başkan Yardımcısı’dır. Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde eczacılık alanlarında ortak projeler kapsamında araştırmalar yapmıştır. Çoğunluğu yurt dışı yayınlar olmak üzere 120’nin üzerinde bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Doç. Dr. Gökalp İşcan

Farmakognozi | Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Gökalp İşcan, aynı üniversitede Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalında öğretim üyeliği yapmaktadır. Yayımlanmış 50 makalesi, bilimsel kongrelerde sunulmuş 70’in üzerinde bildirisi bulunmaktadır. Araştırma projelerinde yürütücü, danışman ve araştırıcı olarak görevler almıştır. Doğal madde kimyası, mikrobiyal dönüşüm reaksiyonları, uçucu yağlar, doğal bileşiklerin biyolojik etkileri, bitkisel droglarda kalite kontrolü, tıbbi çaylar ve farmakope analizleri çalışma konuları arasındadır.

Doç. Dr. Funda Acar Yağcı

Kimya | Koç Üniversitesi

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan, doktora eğitimini ise 1999 yılında Southern Mississippi Üniversitesi’nde “Polimer Bilimi ve Mühendisliği” (Polymer Science and Engineering) alanında yapan Funda Acar Yağcı, doktora sonrası çalışmalarını GE Global Research Niskayuna merkezinde yürütmüştür. 2004 yılından itibaren Koç Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Funda Yağcı’nın odaklandığı alanlar arasında novel polimerler, manyetik nanopartiküller, biyoteknoloji için hibrit nanomateryaller, tıp ve enerji uygulamaları gibi konular yer almaktadır.

Dr. Eda Uslu

Göğüs Hastalıkları, Sağlıklı Yaşam | Hayat Şimdi Platformu

Eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinde tamamlamış ve 15 yıl boyunca göğüs hastalıkları alanında Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmıştır. 2010 yılında Beykoz Devlet Hastanesinde Uyku Laboratuvarını kurarak ve Türkiye’nin sayılı akredite uyku laboratuvarları arasında yer almasını sağlamıştır. Tüm bunların yanı sıra Türk Toraks Derneği, Türk Tabipler Birliği, Sağlık Enstitüsü Derneği’nde aktif görevler almıştır. Tıp kariyeri devam ederken; iç yolculuğunda yürüyen diğer insanlarla karşılaşmak, onlarla sorularına cevaplar aramak, farkındalıklarını paylaşmak, öğrenmek, herkesin içindeki ışığı biraz daha parlattığına tanıklık etmek için farklı bir yola girerek 2013 yılında kendi sağlıklı yaşam danışmanlığı ve profesyonel koçluk şirketini kurmuştur.

Eğitim Ücreti

5.850 TL (KDV Dahil)(3 Taksit ile ödeme yapılabilir)

Kimler Katılabilir?

Hekim (ve diğer klinisyenler), eczacı, hemşire, temel bilimler mezunları.
Eğitimde ayrıca 5 kişilik üretici kontenjanı vardır.

Kurs Ücretine Neler Dahildir?

 1. Temel Aromaterapi Eğitim dosyası
  Ders içerikleri ve sunumlar (+600 sayfa)
 2. 2 Aylık Dropsmith üyeliği
 3. Aromaterapi ile ilgili Türkiye ve dünyadan kapsamlı kaynak listesi
 4. 30 adet uçuçu yağ profili
 5. Karışım hazırlama kiti

Eğitim Günleri Tarihleri

 • 21 Eylül Cumartesi – 22 Eylül Pazar, 2019
 • 19 Ekim Cumartesi – 20 Ekim Pazar, 2019
 • 09 Kasım Cumartesi – 10 Kasım Pazar, 2019
 • 30 Kasım Cumartesi – 01 Aralık Pazar, 2019
 • 20 Aralık Cuma – 21 Aralık Cumartesi – 22 Aralık Pazar, 2019

Eğitim Süresi

Toplam 100 Saat

Yer

Eğitim Katılım Formu