Yasal Sorumluluk

Platform Essencia
ve PEN Kullanıcı Bilgilendirme Metni

Bu internet sitesinde yer alan hiç bir bilgi, tıpla, sağlıkla ilgili, hastalığın tedavisine yönelik tıbbi tavsiyede bulunmayı veya profesyonel tıbbi tavsiye, tanı veya tedavinin yerini tutmayı amaçlamamaktadır. Bir sağlık sorununuz olması halinde, derhal doktorunuza veya eczacınıza danışın. Sağlık durumunuza ve uygun tedaviye özgü sorular doktorunuza veya eczacınıza yöneltilmelidir. İnternet sitelerinde okumuş olduğunuz herhangi bir bilgi profesyonel sağlık mensuplarının veya otoritelerinin vermiş olduğu önerilerin yerine geçmez ve geçmeyi amaçlamaz.

Ayrıca, Site’de yer alan hiçbir bilgi Platform Essencia tarafından temin edilen yağlar ve sair ürünlerin kullanımına dair talimatlar sağlamaya yönelik değildir. İnternet sitesinde ele alınan herhangi bir ürün veya hizmeti kullanmadan önce lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Platform Essencia, Site’yi gerekli dikkat ve özeni göstererek hazırlar, içeriğinin doğru, tam ve güncel olmasını sağlar. İnternet sitesindeki bilgilerin, yayınlandıkları tarih itibariyle doğru ve güvenilir olduğu kabul edilse bile, Platform Essencia sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve uygunluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez veya herhangi bir güvence vermez. Kullanıcı, sitedeki içeriği, riski kendisine ait olacak şekilde kullanır. Platform Essencia, sitede yer alan herhangi bir verinin, herhangi bir amaç için uygunluğuna veya yayınlanmış herhangi bir bilginin bütünlüğü ya da kullanışlılığına ilişkin, açık veya zımni, hiçbir güvence vermez. İnternet sitelerinde yer alan bilgiler, kişisel, finansal veya işle ilgili önemli bir karar vermek için yönlendirici olarak kullanılamaz; kullanılması halinde, kullanıcı, yukarıda sayılan sebeplerle bağlantılı beklentilerinin karşılanmamasından ötürü, Platform Essencia’yı sorumlu tutamaz. Sitenin her türlü kullanımından doğan bütün sorumluluk kullananın kendisine aittir. Sitede yer alan, bazı ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler, hangi kişiler için ulaşılabilir olacakları hususunda sınırlamalara tabi tutulabilir. Platform Essencia, işbu internet sitesindeki içeriklerin kullanılması veya kullanılamaması ya da hatalı kullanılmasından doğacak herhangi zarar, kayıp veya harcama için sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanacak, kullanım, yorumlama ve her türlü hukuki soruna Türk hukuku uygulanır. Platform Essencia, bu internet sitesinde yer alan içeriği, öncesinde bir bildirim yapmaksızın, her zaman, güncelleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir. Platform Essencia, bu internet sitesinin bulunduğu alanın her zaman bulunabileceği veya herhangi bir virüs içermediği hususlarında herhangi bir güvence vermez. Kullanıcılar bu siteyi kullanmalarından doğacak bütün sorumluluğu kabul ederler.

Bu internet sitesinin tasarım ve programlama kodları, internet sitesinde yayınlanan tüm yazıların, görsellerin, fotoğrafların ve diğer emtiaların yasal hakları Platform Essencia ve ilgili sahiplerine ait olup, kaynak gösterilmeden ve izin alınmadan alıntı yapılması, kopyalanması, kayıt edilmesi, çoğaltılması yasal olarak suç teşkil etmektedir.

Eğitim Dosyası Hakkında
Bilgilendirme Metni

Bu eğitim dosyasında yer alan hiçbir bilgi, tıpla, sağlıkla ilgili, hastalığın tedavisine yönelik tıbbi tavsiyede bulunmayı veya profesyonel tıbbi tavsiye, tanı veya tedavinin yerini tutmayı amaçlamamaktadır. Bir sağlık sorununuz olması halinde, derhal doktorunuza veya eczacınıza danışın. Sağlık durumunuza ve uygun tedaviye özgü sorular doktorunuza veya eczacınıza yöneltilmelidir. Bu eğitim dosyasında okumuş olduğunuz herhangi bir bilgi profesyonel sağlık mensuplarının veya otoritelerinin vermiş olduğu önerilerin yerine geçmez ve geçmeyi amaçlamaz.

Ayrıca, eğitim dosyasında yer alan hiçbir bilgi Platform Essencia tarafından temin edilen yağlar ve sair ürünlerin kullanımına dair talimatlar sağlamaya yönelik değildir. Eğitim dosyasında ele alınan herhangi bir ürün veya hizmeti kullanmadan önce lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Platform Essencia, eğitim dosyasını gerekli dikkat ve özeni göstererek hazırlar, içeriğinin doğru, tam ve güncel olmasını sağlar. Bu bilgilerin, yayınlandıkları tarih itibariyle doğru ve güvenilir olduğu kabul edilse bile, Platform Essencia eğitim dosyasında yer alan bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve uygunluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez veya herhangi bir güvence vermez. Kullanıcı, eğitim dosyasındaki içeriği, riski kendisine ait olacak şekilde kullanır. Platform Essencia, eğitim dosyasında yer alan herhangi bir verinin, herhangi bir amaç için uygunluğuna veya yayınlanmış herhangi bir bilginin bütünlüğü ya da kullanışlılığına ilişkin, açık veya zımni, hiçbir güvence vermez.

Eğitim dosyasında yer alan bilgiler, kişisel, finansal veya işle ilgili önemli bir karar vermek için yönlendirici olarak kullanılamaz; kullanılması halinde, kullanıcı, yukarıda sayılan sebeplerle bağlantılı beklentilerinin karşılanmamasından ötürü, Platform Essencia’yı sorumlu tutamaz. Eğitim dosyasında her türlü kullanımından doğan bütün sorumluluk kullananın kendisine aittir. Platform Essencia, işbu eğitim dosyasındaki içeriklerin kullanılması veya kullanılamaması ya da hatalı kullanılmasından doğacak herhangi zarar, kayıp veya harcama için sorumlu tutulamaz.

Bu eğitim dosyasının kullanılmasından kaynaklanacak, kullanım, yorumlama ve her türlü hukuki soruna Türk hukuku uygulanır. Platform Essencia, bu eğitim dosyasında yer alan içeriği, öncesinde bir bildirim yapmaksızın, her zaman, güncelleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir. Kullanıcılar bu eğitim dosyasını kullanmalarından doğacak bütün sorumluluğu kabul ederler.

Bu eğitim dosyasının tasarımı, içindeki tüm yazıların, görsellerin, fotoğrafların ve diğer emtiaların yasal hakları Platform Essencia ve ilgili sahiplerine ait olup, kaynak gösterilmeden ve izin alınmadan alıntı yapılması, kopyalanması, kayıt edilmesi, çoğaltılması ve dağıtılması yasal olarak suç teşkil etmektedir.